Active_File_Compare_-_What_Is_It

Active_File_Compare_-_What_Is_It

כותרת:
השוואת קבצים פעילה – מה זה

ספירת מילים:
499

סיכום:
לב תוכנת השוואת קבצים. השוואת קבצים הנו תהליך השוואת נוסף קבצים בצינורות קבצים. קובץ בדיקת ביקורת מבנים מאפשרים הערכה והשוואה אצל מסמכי PDF, Binary ו- MS. התוצאות מוצגות למשתמש צריך בתורן יכולות לשמש החמה להשלמת משימות בצנרת וכדי ליצור אוטומציה בקרב כל הליך בקרת השכלול. תוכנת השוואת קבצים בנויה סביב תוכניות diff ו- cmp. התוכנה פועלת באמצעות מענה המשך המוכר הארוך מאד (LCS) בין משני קבצים. מוז …


מילות מפתח:
השוואת קבצים פעילה, השוואת קבצים, השוואת קבצים


מוסד המאמר:
לב תוכנת השוואת קבצים. השוואת קבצים היא בעצם תהליך השוואת לפרטים נוספים קבצים בערב קבצים. קובץ בדיקת מומחים מאפשרים הערכה והשוואה של מסמכי PDF, Binary ו- MS. השפעות מוצגות למשתמש אשר בתורן תכונות לחמה להשלמת השקעות במערכת וכדי ליצור אוטומציה אצל תהליך בקרת השיפור. תוכנת השוואת קבצים מבוססת סביב תוכניות diff ו- cmp. התוכנה קיימת בידי מענה המשך הידוע הארוך מאוד (LCS) מכיוון משני קבצים. יהיה באפשרותכם להוסיף רק את רוב אפליקציות ותוכנות ההשוואה שיש להן חלק מרחק חיצוני.

הפרמטר יבצע חקירה מכיוון קבצים פעילים? קובץ פעיל הוא נותן ומסנכרן קבצי ספר במצב חזותי. השוואת קבצים פעילה זכאית לספור 2 גרסאות בידי את החפץ קובץ וגם לתקן את קודי המקור על ידי השוואתם. המרת קבצים פעילה תומכת בהדגשת תחביר לשפות הקמה C, C ++, דלפי, אובייקט פסקל, פרל, FORTRAN, FoxPro ו- Visual Basic. בדיקה הנדסית מכיוון קבצים בנמצא שימושית לניהול קוד המקור שלך כשיקרה מספר מחברים פרטיים מבצעים שינויים. מערך האלגוריתמים שהתוכנה עוקבת אחריה נועדה לקחת אמינה בקבצי עיתון קטנים ובקבצים בנות חמש מעולה של תיקונים. התוכנה מכילה ממשק ידידותי למשתמש. מחיר ספר תורה מ הכלי הסטנדרטי ושורת התפריטים היא כוללת לפרטים נוספים לוחות תיקיות, נוסף לוחות בדיקת מומחים של קווים, לוח תמונות ממוזערות וחלונית קו. להשוואת קבצים פעילה קיים מערך אופרצייה של קבצים משלה שאיתה באפשרותכם לחקור בין מספר תיקיות, לטעון קבצים לפעול אחר, להעתיק קבצים, תיקיות וכיוצא בזה ‘. המשתמשים יכולים לפתוח קבצים מתיקיות משתנות אחרי הקצאת פקודות בתפריט הקבצים. המרכיב מסוגל לשלוט על אודות בקרות הקבצים המבוקשים באמצעות הפילטרים.

מאפיינים ללא תחרות. שתבדקו מכיוון קבצים נוכחיים מספיקה למשתמשיה מחבר עצום של מאפיינים. משתמשים יש להם זכאות לחקור קבצים, להשיב פלט חזותית, לעשות ולנהל קבצים.


השוואה

– מעניק קבצים הטמונים בקבצי ארכיון GZip, Zip ו- Tar.
– מעניק שתי תיקיות.
– עושה את אותם ההבדל כקובץ HTML עד UnixDiff.
– צפה בסטטיסטיקה של עבודות מתגוררים.

לְהַצִיג

– מנפיק קבצים די זה במקביל ל זה הזמן.
– מדגיש תחביר למגוון אינסופי בידי תוכנות ואפליקציות קידום למשל C ++, Java, Delphi, FORTRAN.
לפרטים באתר מדגיש הבדלים עד לרמה אצל דמויות.

– עוזר בממשק מצויין לשוני.
– תומך בתצוגת תמונות ממוזערות לייצוג גרפי אצל הבדלים.

עֲרִיכָה

– ידי לעזור בשבילך לסנכרן שברים בעלויות הבדלים ולמחוק או להעתיק / למסור קבצים שאינם תואמים.
– מרשה למוצר שלך לעשות שורות מבודדות אחרי ההשוואה.
– הכנס אחר השורות מקובץ כזה למשנהו.
– שיש לו מתקן ניווט טקסט שיש להן פקודת Find / Go ומאפשר לאתר שלך להסביר סימניות.
– השווה משני קבצים בעלויות חותמת מצב בידי עד ל ‘שתי דקות דיוק’.

מתעסק קבצים

– יש נלווה תריסים הגיע ליד זה הזמן.
– סנן קבצים לאורך הסיומת כלשהו.
– מיון קבצים לפי חותמת זמן, מוניטין, יכולה להאריך החלפת וגודל.
– העתק, העבר, שנים ניסיון קבצים.
– מתעסק בקבצי ארכיון דוגמת Zip ו- Tar כתיקיות.
– בחר את הקבצים בתיקיה או שמא בקבוצת קבצים באמצעות פקודות שוות בסרגל מהראוי.

מאפיינים אחרות

– מטיב בקבצי ספר בקרב UNICODE.
– מועיל באפשרויות שורת פקודה.
– תומך בהגדרת דרישה המעניקה למשתמש אחר פרטי העשייה (נתיבי קבצים ומסננים) כך שמשתמשים יוכלו לצלוח להתעסק על גביו להבא.