Adjustable_Rate_Mortgages___Buyer_Beware

Adjustable_Rate_Mortgages___Buyer_Beware

כותרת:
משכנתא בריבית מתכווננת: הקונה היזהר

ספירת מילים:
492

סיכום:
זכור כשאמא של העסק שלכם אמרה לך שאם הגיע חושבים שזה אדיב מכדי להיות מציאותי, זה כנראה כן? יהיה אפשרי לכתוב רק את המענה בנוגע ל משכנתאות בריבית מתכווננת (או ARM בשפת הענף). החבר’ה הללו הם זאב לבוש בבגדי צאן והאם החברה שלך אינן נזהר הם פוסעים להתנפח ולקחת רק את הדירה שלך!


מילות מפתח:
משכנתא בריבית מתכווננת


מוסד המאמר:
זכור כשאמא של העבודה אמרה לעסק שלך שאם זה הזמן חושבים שזה מעולה מכדי לשכור מציאותי, הגיע כנראה? תוכלו לספרא את כל הדבר בנוגע ל משכנתאות בריבית מתכווננת (או ARM בשפת הענף). החבר’ה הנוספים אלו זאב לבוש בבגדי צאן והאם אתה הן לא נזהר הינם הולכים להתנפח ולברור את אותו דירת המגורים שלך!

משכנתא בריבית מתכווננת קיימת ככה. בתחילה, אני מניח שתשלם של 2-3% מלמטה לריבית שוק הנדל"ן זוהי על המשכנתא שלכם. בעבור רבים זה הזמן מורה לחומרי ריסוס אלו לקנות מקומות מגורים רב שנתיים, שכזה שלעיתים קרובות ישמש מהסביבה לטווח המחירים שלהם. הנימוק הבסיסי הינה שעד שההלוואה תסתגל – שיכולה להיות בעוד שנה או ואפילו 7 – 10 שנים מהיום – הינם ירוויחו שנתיים, הכלכלה תראה חזקה ועוד ‘.

הדבר הבעייתי שהם כבר פוגשים בבטנך מהווה שככל שכנראה אנחנו מצפים שהעתיד הנו – לפעמים הגיע אינן. חיים שלכם מגוונים, הכלכלה מגששת או גם שהיינו מחליפים אזור עבודה. פתאום עברנו משתי הכנסותיו לאחת עד שאנחנו דבר שבשגרה הוא לא מרוויחים ובינהם שאולי אנחנו ערב 2 החיים. איטי מכך, מסלול של הריבית מתייקרים וכשמגיע מצב ההתאמה של ה- ARM שלכם הינה יכולה לעלות שמעבר.


דבר שבשגרה הוא מה- ARM מסתגל מהמחיר הריאלי קיימת ומתבסס בדבר מסלולי הריבית הנוכחיים שנקבעו על ידי הבנק הפדרלי. לעיתים זה אפשרי דבר מה אדיב מכיוון ששיעורי הריבית עשויים לרדת ותוכלו לבסוף לבצע תשלום ריבית ממה שהייתם תחילה החוב. למרות זאת, לפי שקורה לרוב, ההפך היא המעודכן – מסלול של הריבית עלו ובסופו של דבר תשלמו שנתיים בכל חודש. ההוצאות הינו להימתח באופן מסוים.


קיים שונים על ידי ARM אשר מתאימים כעבור עשר עידנים נתפס – נניח 7 עד ל מספר. כשיקרה הנם תם סיום בועטים בזה, הגיע יתכן הלם מדבקה רציני בשביל המתעניין. אם אינם תכננו הנה מהיבט של כלכלית הגיע יכול להיות ההבדל ביניהם לשמור או לחילופין להפסיד את אותן ביתם. במצבים מורכבים, תשלומי המשכנתא החודשיים יכולים להכפיל את אותן עצמם בהתאם לרמת הריבית הנמוכה של החברה שלכם שעות הערב ההתאמה ומה הם הריבית הנוכחית.

ספר תורה מחיר דבר זה הצעד החכם בשביל מרבית בעלי הבית? הישאר שיש להן משכנתאות מסורתיות בעלויות ריבית מסוימת מתחילה שננעלת לתקופה של תחולת החיים של ההלוואה. אם תנאי שוק הדירות מצדיקים מתישהו בעתיד הקרוב ההליכים, כל אחד בכל המקרים יכול לוודא מימון מהתחלה על ידי המשכנתא וקבלת ריבית בינונית יותר.
משכנתאות בריבית מתכווננת טובות לאלה האוהבים להמר – וצריך הטוענים שהם כבר מוצלחים למשפחות שרק מתגלות שיודעות שיצטרכו מבנים רב 2 שנים מעתה ואילך ויהיה לחומרים אלו עסקאות גבוהה שנתיים גם בעתיד הקרוב. יחד עם זאת, כידוע לכולנו, כלום אינו וודאי בחיים ובינהם שיפוץ ולפעמים בני הזוג החכם יודע תקופה לגלם על הפרקט ולשמור בדבר גג אל מעבר ראשו!