After_You_Apply_for_a_No_Credit_Credit_Card__Use_It_Wisely__Here_s_How

After_You_Apply_for_a_No_Credit_Credit_Card__Use_It_Wisely__Here_s_How

כותרת:


לאחר הגשת בקשה מיוחדת לכרטיס אשראי ללא, השתמש בחוכמה: הוא והיה אםספירת מילים:


355

סיכום:


אם וכאשר כל אחד מקים לראשונה את אותם האשראי שלך, החברה שלך ירצה לעשות פער בסדר גודל עולמי ברמת דוח האשראי של החברה שלכם בכמה פעולות לכאורה חסרות הסבר. דוח האשראי של העסק שלכם הכולל תכנון שעוסק לייצור ציון האשראי של העסק.

מילות מפתח:


ש כרטיסי אשראי, כרטיסי אשראי
גוף המאמר:


אם וכאשר אני מקים לראשונה את אותו האשראי שלכם, אתה יעשה מרחק עולמי בטיב דוח האשראי של החברה שלכם בשתי מעשים לכאורה חסרות כוונה. דוח האשראי שלנו בא עם עיצוב שעובד למחייתו להכנת ציון האשראי של העסק. חברות משתמשות בציון האשראי של העסק שלכם ע"מ לקצוב במידה החברה שלך רשאי להלוואות, קווי אשראי ונוחות נוספת. היא משמש ואלו ע"מ לתחום שתי רב הריבית שלנו בשביל חלקים האלו. אם כן השתמש בכרטיס האשראי הראשוני של העבודה בחוכמה במטרה לצמצם לעצמך כאבי ראש בעתיד. זו איך:

שלם תמיד את כל החשבונות של החברה בעת. בטח שמעתם זה קודמות, אלו מ במקרה ש ידעתם שמעט לפרטים נוספים תשלומים מאוחרים יכולים להשפיע לרעה הכול על ציון האשראי שלכם? עלות ספר תורה לרוב רק את העלות של החברה שלכם בזמן או לחילופין שובב במידת האפשר.שלם יותר מהיתרה עלות ספר תורה . במקרים רבים יתרת המינימום מעניקה אלא באופן מפתיע לכסות את אותם הריבית שהחברה גבתה ממך בגין יתרתך. שנתיים מאוד כאלו מציעים ליתרה מיוחד לצאת משליטה מכיוון שהם רוכשים רק את היתרה המינימלית והריבית ממשיכה להצטבר. נו אז שלמו מספר שיותר בנוסף הסכום הנ"ל, גם אם מדובר בחמישה או שמא עשרה שקל חדש לבדו.


השתמש בשליש לא פחות מ מהאשראי הזמין של העסק שלכם. באופן תקבל את אותם כרטיס האשראי של החברה ותבזבז פשוט חמישים דולר אמריקאי, אז לסוכנות דיווחי האשראי אינן יהווה די רעיון כדי ליצור היסטוריית אשראי אמינה. לכן, ציון האשראי של העבודה ישמש קטן מכפי שהוא אמור להתבסס רגיל המתארת את העדר בניית. אז במידה במידה ויש בבעלותכם מסגרת אשראי בידי שש אלפים רבים דולרים, הוצא לא פחות מאתיים דולר והחזיר אותה נאמנה ובזמן.הימנע מלהוציא מקדמות. לרוב, מקדמות במזומן כפופות לריבית כללית בהרבה מאשר לרכישות רגילות. זה עלול להתיז אותך לצרות כשאתה מנסה להחזיר את אותן היתרה של העסק ולגרום לאיחור בתשלומים.

השתמש בכרטיס של החברה שלכם לפחות פעם בשבועיים. הגיע ידי לעזור עבורך לתכנן היסטוריית תשלומי אשראי למשך 2 שבועות. ללא היסטוריית התשלומים לפניכם, לסוכנות הדיווחים אין שום דרך למצוא באופן תשלמו חוב חדש ספציפי בעת.