De_Beers_And_The_Diamond_Industry

De_Beers_And_The_Diamond_Industry

כותרת:

דה בירס ותעשיית היהלומיםספירת מילים:

343

סיכום:

אם וכאשר דה בירס התחיל לכרות במידה פעיל לבסוף המאה ה -19, נודעה להם תחרות מורכבת. באמצעות תפעול קרטל דה בירס הינם הצליחו לשלוט בשחרור יהלומים למחזור. דה בירס מתבצעת להתיז במחסור היהלומים המבוקר שלה כמרכז הקמפיינים הפרסומיים שלה.לפרטים מסוים בידי ההיסטוריה, נסביר שהרי לדה בירס הינה תחזוקת 80% משוק היהלומים, ההערכות של ימינו נוחות לכל כיס במספר ובין 40% אל ה -50%, אולם אירועים הנו מספיק ש …

מילות מפתח:


יהלום, יהלומים, יהלומים רופפים, יהלום רופף, טבעת אירוסין, אבנים יקרות, יהלום

מוסד המאמר:

כשיקרה דה בירס התחיל לכרות במידה פעיל לבסוף המאה ה -19, נודעה להם תחרות מורכבת. על ידי תפעול קרטל דה בירס הם נצחו לשלוט בשחרור יהלומים למחזור. דה בירס ראשיתה לרשום במחסור היהלומים המבוקר שלה כמרכז עלות ספר תורה .כמה עולה ספר תורה ספציפי אצל ההיסטוריה, נבהיר שהרי לדה בירס הינה אופרצייה של 80% משוק היהלומים, ההערכות על ידי ימינו זולות מאוד במספר, מכיוון 40% כאלו -50%, מועדון הוא דיו לשלוט מדוקדקת במחירים ובהיצע. ספר תורה מחיר בירס שולטת במכרות ומוכרת את כל היהלומים מיוחד בכיתה פנינה לחברת הבת DTC (חברת סחר ביהלומים) למטרת קיצור וליטוש.דה בירס הצליחה ביותר באסטרטגיות השיווק שלה. מרכז האסטרטגיה השיווקית שלכם היא לינק יהלומים לאהבה רומנטית ארוכת טווח. טבעות אירוסין היו ניתן לראות בתרבויות נוספות מהעבר 1400, אלו מ בדרך כלל לא הכילו יהלומים. דה בירס יוכרז לאחראי על אודות הפיכת טבעת ספר תורה מחיר . הם ואלו השתמשו בכישורי השיווק כלשהו בניגוד לציפיות להגדיר סכום מצוי שחתנים עתידיים מוצאים לנכטון להוציא המתארת את טבעת יהלום. לרוב הגיע יוכרז ראוי מנקודת מבט חברתית שגבר מוציא חסכוני משמעות במשך חודש ואפילו חודשיים בדבר טבעת היהלום של רוכש. ספר תורה מחיר בירס בכלל בסיסי רק את הנחיית הכסף שהוקצב לטיול באתר שלהם.סיסמת דה בירס, "יהלום הינה לנצח" המשיכה לשאת אחד ממשפטי התפס המצליחים ביותר בתולדות הפרסום. דה בירס פעלו בחריצות לחבר את אותה טבעות היהלום מיוחד בעלות הרעיון המרכזי של אהבה באופן קבוע. הסיסמה אמורה וכדלקמן לבסס רק את העניין שיהלום מהווה מושג שחשוב מאוד לשמור על אודות המקבל ואינו לספק את המקום מהתחלה. דה בירס בטוח שהדבר יעודד לקיחת יהלומים מתחילים ולא רכישות בחנויות המשני.
בגלל דה בירס, היהלום המשיך לנוע בערכו כשיקרה כמו זה ברחבי העולם מייצרים קישור בין השכרת יהלום אל ה יחסי האהבה כלשהו לטווח הארוך.