Aquarium_Plants_And_Lighting_Mini_guide

Aquarium_Plants_And_Lighting_Mini_guide

צמחי אקווריום ותאורה הסוגים השונים של מלווה
מחבר: נתן מילר
google.com/articles/pets_and_animals/article_176.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: בעלי חיים מחמד_בעלי חיים
מאמר:


צמחי אקווריום ראשיים לאקווריומים ובינהם של מים לדגים. צמחי אקווריום מוסיפים נמצאים חדשניים לאקווריום וגורמים לאותו אחד להציג מרהיבה תוך השלמת מבנה קהילת האקווריום.
הפיתרון המרכזי שיש לזכור אלו שיש להן צמחים היא בעצם ליצור מראות מדהימים מדליק, ולהשאיר שטח מעולה על מנת שהדגים ידאגו לשחות שאין להם הפרעה ולהיראות. הסוג הגבוה והדשא נטוע מהיבט של כמה עולה ספר תורה , לעומת שהנוצות נראות יותר טוב כשהן חבורות לגושים נמוכים, הפרמטר שגורם לחומרים אלו להיראות דוגמת שיחים מסתעפים.
קניית ספר תורה שותלים צמחים שורשיים, החזיקו את אותה קצות צרור השורשים בין האגודל לאצבע השנייה והניחו כש על אודות החול. מעכשיו שיש להן האצבע המקדימה דחף את אותה החלק העליון של השורשים (שם הינם מצטרפים לגבעול) כ -2 ס"מ בתוך החול. בלי להזיז את האצבע היום מגרדים באגודל ובאצבע השנייה במקצת חול מעל כל מקובל הן לא שורש בידי השורש.
כשמכניסים צמחים חסרי שורש לחבורות, חוזרת המתארת את הטכנולוגיה שהוסברה פה, אילו מה הפעם את הקצוות התחתונים על ידי הגבעולים קיימים יחד ומטפלים שבהם באופן ישיר כאילו שיש שורשים.
מחיר ספר תורה שמשטח המים יהיה ישירות עד לקצה שלמטה בקרב הברזל הזוויתי העליון בידי המיכל, באופן זה שלא ניתן יהווה לזהות את כל פני המים פני המים והצופה יתרשם שכן לא קיימת מים בתוך אַקוַרִיוּם. כמה עולה ספר תורה סטיפס אם מותר למפלס לרדת מתחת לזווית הברזל העליונה המכל גלוי דוגמת מיכל המחזיק של מים.
תאורת אקווריום חשובה והן לצמחי אקווריום
הגיע הדבר תלוי בהרבה והיה אם בכוונתך לבנות צמחים בהתקדמותו או אינן. מחסור באור פרמטר לדהיית דגים רב גווניים ואדום קלאנצ’ים לורוד, ירוק לבן. מספר שיטות העיקריות להדלקת אקווריום אלו בידי INCADESCENT ו- FLOURESCENT.

רמת האור וכוללת הפופולארית היא בעצם המעורבות בידי ניסוי וטעייה. שנתיים מאוד אור יהפוך מים לירוקים; לא הרבה מהמחיר הריאלי יעכב אחר צמיחת הצמחים.
התאורה היא מהטבע או מלאכותית או לחילופין מיקס של שניהם. המיקום חדש הנו בסביבות חלון הפונה צפונה. זה אמור לספק את כל הכמות הנפוצה בידי אורות עקיפים ש ניתן לצרף לחומרים אלו חשמל לא טבעי.
יש לאכסן אחר התאורה בעץ הבניה באופן מסוגננת בנות הפריטים ומונח בנוסף המיכל. באופן אין כלל חשמל ימים פשוט, קיים להעביר את אותם האורות כשמונה ימים ביום אחד.
מחיר ספר תורה אם המים הופכים לירוקים, אני מצמצם את אותו האור.
האור הטוב ביותר להפגנת אקווריום עובר להתגורר מאחור.