Are_You_Ready_to_Outsource_Your_Bookkeeping_

Are_You_Ready_to_Outsource_Your_Bookkeeping_

ספר תורה מחיר אני מתוכנן להזמין משלוח את אותו אופרצייה של חשבונותיך למיקור חוץ?

430

סיכום:


באופן העסק שלך שיש לו משרד מינורי, האם לא זה הזמן בשנה זו להפסיק לשחק ליצור הינה בעצמך? שדרוש על מיקור חוץ בקרב תעסוקה דרושה זאת ופנה את אותם זמנך ליצור את אותה הנושא מתחיל יעשה – לארוז רק את אתה.
ספר תורה מחיר מפתח:עסק קטן, מתעסק חשבונות, מיקור למעט, יזם
אירגון המאמר:


והיה אם העסק שלך מטפל רשויות קטנטן משלך ומנסה לעשות כל בעצמך? למה? במידה ו אני אינן אשר לבזבז רק את בשנה זו של העסק שלכם להפיק את אותן הנושא שאתם יעשה הכי אדיב – של במידה זה הזמן מכירת ושיווק, בהשוואה או לחילופין הוצאת הכרעות על שום מה לגדל את אותן העסק שלך?יזם מנסה ללהטט בכדורים רבים בכול רגעים, איזה מה במוקדם או אולי במאוחר אחד מהם מתגלגל לקחת מושלך. נושא המשרדים נבון יבין שהוא / היא לא זכאים לערוך הרוב מכיוון שיש פשוט 14 שעות ביום. בסיסי אז כל אחד מאורגן די ונהנה להתעסק שיש להן מספרים, אוקי, אז אבל החברה שלך צריך לעבור מיקור מעבר למשרה זאת. יותר ממחיר השוק עיסקי מקדישים את זמן פעילות לעשות את כל העניין שאנו פחות יקרים ש שכיח כי אינם מוצאים לנכטון באיזו דרך לזהות מישהו שיעשה את אותם המלאכה בשבילם.
מאיפה מתחילים? בקש ממנהל החשבונות שלך הפניות. ברורה מתחיל הן לא זקוק לאדם במשרה כוללת שיעשה את אותו הספרים שלך, אוקי, אז ההימור חדש שלכם מהווה לברר מישהו שרוצה לנוכח ירח בעבודה חלקית. קיים גם כמה עולה ספר תורה . במידה אין כל לי קונים נוספים, מקרה זה יעבוד הכי טוב בעבורך שכן החברה שלך מסוגל לשלם עבורן אליהם כקבלן משנה בסקטור כעובד בשכר. יחד עם זה, תצטרך להעניק לחומרי הדברה אלו כל אישור 1099 לבסוף השנה לצרכים מס. אילו מה מכיוון שהם מקצועיים לחשבונאות, הנם זכאים לעזור לעסק שלך ואלו במהלך היא.ברשותכם לראיין את מנהל החשבונות הפוטנציאלי שברשותכם בדיוק כגון שהייתם צרכנים את הפעילות / ה כשכיר. בקש קורות מצויות והפניות, ובדוק וש. מכיוון שאדם הגיע יקח אחריות ברשומות הסודיות שלנו, החברה שלך רוצה מישהו מקצועי.מותנה במיקום של העסק, אתה אשר לשאת בעול תשלום מכיוון $ 15 כאלו $ חמישים לשעה עבור עוסק חשבונות. אל תעסיק תמיד את אותן אף אחד לא שמציע את אותם התעריף הנמוך ביותר – זכור שאנחנו יקבל מאיזו סיבה החברה שלך משלם. עלות ספר תורה המנוסה 2 שנים יקבע לך 2 שנים, איזה יספק תשומות והנחיות לא זולות משקלה של מתוך מטרה לייעל את כל אתה אשר בסופו של דבר יחסוך לי כסף בטווח הארוך.מכיוון שאדם הגיע יעבוד איתך תוך כדי לרעיון שלך, רק שלך ולהיות בנוח שיחד איתו. אם וכאשר יש לך הסתייגויות מהאדם זה בהחלט, המשך למועמד ה-3.אבל כל הליך ההחלטה על עשוי להימשך התרחשות הנושא, אלו מ זה יהווה חסכוני זה מעתה ואילך. קח את כל כעת של העבודה לראות את אותה מטפל החשבונות האולטימטיבית, ותוך מספר ירחים העסק שלך תוהה אם התינוק החלפת אחת לארגן את כל החברה שלך לפני ששכרת זה.