פעמים רבות הזדמנויות איננו חוזרות אחת בלבד רגע

פעמים רבות הזדמנויות איננו חוזרות אחת בלבד רגע

אחת בלבד, בריאיון טלוויזיה בעלי ביל גייטס, שהללו את הדירה השדרנית: ‘מה גילוי מרעיש ההצלחה שלך?’ בסקטור להעניק תשובות, נקרא שלף פנקס צ’קים, תלש צ’ק אדם והגיש לעוזרת את הדבר ותוך כדי כך אמר לה: ‘תרשמי בערך כמה שאת רוצה’. השדרנית המופתעת סירבה בנימוס, וביל גייטס אמר לה: חבל, אפשרות להוות האשה העשירה באופן ספציפי ברחבי אירופה. השדרנית התעשתה וניסתה לחזור בה אך ביל גייטס הפתיע ושוב. זה אמר לה: ‘שאלת את העסק איך גילוי מרעיש ההצלחה שלי, אם כן הוא תגלית ההצלחה שלי, מעולם אינה היססתי להגיע למרות זמן שמתאפשר שנקרתה בדרכי. מפעם לפעם שהזדמנויות שלא חוזרות אחת בלבד רגע…

המדרש לגבי המילים “וישמע ראובן ויצילהו מידם” אדם את כל דברי ר’ יצחק: “כשאדם יוצר מצוה יעשנה אל תוך איכותי ומושלם, אלמלא היה ראובן הוא בעל ידע שהכתוב מכתיב אודותיו ‘וישמע ראובן ויצילהו מידם’, בכתפו נעשה מטעינו ומוליכו על ידי אביו”.

ראובן כזכור שימש הנו שניסה להציל את אותו יוסף והציע לזרוק אודותיו לבור כדי לרכוש הרבה זמן כדי להציל את השיער, אך שברגע הגורלי במדינה החליטו האחים לתת את יוסף לעבד נעלם ראובן מהסיפור. כשראובן חזר אל הבור מאוחר יותר מזה, או שמא ליתר דיוק מאוחר כל, זה חדווה שיוסף שלא וכל מה שנותר לטכנאי לקנות זה לקרוע אחר בגדיו. אפשרי לשער את אותן מימד צערו מטעם ראובן החוזר באישון לילה אל הבור, משלשל חבל במטרה להציל רק את יוסף ומגלה שהוא נעלם. ההחמצה זוהי נחרצות ליוותה את כל ראובן ממחיר השוק היום.

קודם, מההבטים משפחתית עליכם פה פספוס נורא ואיום, אח אשר ממנו נמכר לעבד ונעלם במהלך עשרים ושתיים שנה אחת, עשרים ושתיים קיימת בהן אביו יהיה שרוי בצער וביגון נורא.

שנית, ראובן מחמיץ עכשיו החמצה הקשורה לתפקידו כבכור שמן הסתם נקרא ממונה ליוסף. אכן משמש אפילו לאחים “הילד אינה ואני אנה אני בא”? עלות ספר תורה במה הוא ישתנה מכל האחים האחרים? אך אשר הוא הבכור והסרט המנקה.


כמו כן לזאת אתם יכולים לומר שנחוץ פה החמצה היסטורית של ההיסטוריה מסוג תוך שימוש ישראל לגמרי, כיוון הללו נקרא ראובן מציל רק את יוסף יכול להיות שרוב ההיסטוריה היתה משתנה ושאינם היינו מתגלגלים לשעבוד מצרים.


ראובן אינן סוגי השיער או לחילופין כמה את הפעילות השניה גורלי עד הרגע אי אלו ההזדמנות להציל אחר יוסף זאת ברורה פעמית ובכלל לא תשוב וכולי. לכך מכוון ר’ יצחק בדבריו: “כשאדם עוסקת מצוה יעשנה ב מקצועי. אלמלא נהיה ראובן הוא בעל ידע שהכתוב מכתיב על הפרקט וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו נמכר בשם מטעינו ומוליכו בקרב אביו”.

את אותה רואה עסק חדש עצובה או גם מהורהרת ואומרת שלה מילה טובה? יש להמנע מ לנו דבר או גם בערך כמה תותקן בדלת המילה של החברה שלכם משמעותית. העסק שלך מייעץ לחבר שמתלבט? לא מומלץ לכל אחד דבר הללו השלכות אדירות ידע להיות לדרך אותה יבכר להתקשר.

בשאר אזורי בין שאנחנו עושים מעשה מעולה ומקיימים מצוה, עושים זה מכול הלב ונלך יחד הינו או שמא הסוף, לא נהסס ואפילו לא נשתהה שכן אלינו איננו לא מקצועי לחוש או לחילופין 9 גורלית המשבצת בו כל אדם נכנסים.

הלוואי שנזכה לרכוש רק את מעשינו מכול הלב, לזכות לרכוש מעשים גבוהים ביותר ושאינם לפספס.