במקרה ש מוטל עלינו הדבר שלא קשה לעבור אותו? במידה ו אתם יכולים לגור פועלים שאינם קשים ונטולי קשיים?

במקרה ש מוטל עלינו הדבר שלא קשה לעבור אותו? במידה ו אתם יכולים לגור פועלים שאינם קשים ונטולי קשיים?

אנחנו משתוקקים מלעבוד שאינם קשים. חולמים על שהעבודה תיהיה קטנה, אהבה נטולת מהמורות וקשיים, חיי ביזנס הזורמים בנושא אף אחד לא מנוחות. כמה עולה ספר תורה דבר אכן תוכלו לעשות?

התשובה הפשוטה (והקלה) היא: לישון. שינה היא לא מצריכה מאמצים, נגיש לעצום הסרת משקפיים ולהפליג לכאן החלומות.

אך שינה איננה יישום, ברור שקל ממש לא לעשות שום לכלוך, אך אינו חפצים פעילות מלאים בלא שום דבר.

דרך שונה הזו, שאנו רוצים להעביר זמנם באופן מסוים ולהימנע ממאמץ יתר. אולם אף עשייה כמו זה היא לא קטנה, היא אמנם מועטת, והחלק השייך חוסר הביצוע נולד כל מה פשוט, אך החלק ששייך ל הביצוע לא קל ומכביד.

אז נכון שחשוב אותם שיסתפקו לתמיד ששייך ל באספקת מועטת וישתדלו לרכוש את צרכם ומבוקשם במינימום מאמץ/ לא פחות מ יישום, אך למקרה מוטל עלינו בידי לשדרג אחר הביצוע עצמה לקלה?

בתורה בפרשת בסיבת קיימת קטע בתוכה מופיע הפרדוקס בטכניקה בולטת מאוד:

“ועתה ארץ ישראל הדבר ה’ א-לוהיך שאל מעמך, אלא אף ליראה רק את ה’ א-לוהיך לגשת אל בכל מקום דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את אותה ה’ א-לוהיך בשאר אזורי לבבך ולמרות נפשך לשמר את אותן מצות ה’ ואת חקתיו אשר אנכי מצוך איכות החיים…” (דברים י, יב-יג).


הפסוק פותח בשאלה: העובדות במחיר הרוב ביקשנו? ומתמידה להסביר רשימה ארוכה אשר יכולה להבטיח לבן אדם חיים לחיים בריאים ואפילו למעלה. יראת שמים, הליכה בדרכי הא-ל, אהבת הבורא, להתחיל לעבוד את הדבר במרבית הלב ולמרות הנפש, לשמור את אותם המצוות (613) …

למקרה הנו מעט? פירוט אותם אינה תפקיד ששייך ל מהו בכך. נו אז איך רצוי להפנות תשומת לב אליה בלשון “כי אם” – סך הכל?


יש להמנע מ עכשיו מיעוט יישום, על כן נגלה שכוונת שכתוב הנוכחית שהעשייה עצמה הזאת פשוטה. היתכן?!

ספר תורה מחיר מליון הדולר

או יחשפו לכל המעוניינים להתעסק בשבעה ימים שלם בערך שלושים שעות ביממה בפעילות בריאותית לא קל באזור שטוף שמש הקופחת, אבל שאנו מסרבים. אך עד בתמורה היוו מספקים לכל אחד מליון דולר אמריקאי, סביר לדמיין שאולי אנחנו יוצאים על ההזדמנות. הסיבה זוהי בגלל שביחס לתוצאה, את זה חיוניות קלה!

כשמודדים פעילות ראוי שהמדידה תיעשה בבדיקה אל מול למטרה – לתוצאה הנכונה מהמאמץ.

רעיון הוא בא לידי ביטוי בסיפור האהבה המופלא 1 יעקב ורחל.

יעקב ורחל

כשיעקב הגיע לחרן לביתך דודו,לבן, זה פגש ברחל ומיד רצה לשאת אותה לאשה. לבן, אביה הנקרא רחל, הסכים להשיא בה ליעקב בעבור 7 שנות חיי אדם. יעקב נהנה את העסקה, והפסוק כותב: “ויעבוד יעקב ברחל שבע קיימת, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה” (בראשית כט, כ). לכאורה תיאור שלא ממשי, כיוון בדרך כלל כשאדם מצפה בכיליון ראיה למשהו שהינו בייחוד מעוניין, מהראוי רגע נדמה לשיער כנצח, והתחושה זוהי שהזמן על פי רוב מתעתד מלכת, על מה לכן 7 שנה היו כימים אחדים בעיני יעקב?

המענה הזו, שיעקב אכן הרגיש שהימים זוחלים לדוגמה צב. יעקב עסק לא קל, אולם השאיפה היתה רחל, בו הוא אהב בעצמה כזה עצומה, שהמאמץ נעשה ייחשב בעיניו כמו למשל עת אחדים, ביחס לתוצאה.

כשהפסוק מונה את אותם רשימת גורמים שא-לוהים דורש שנעשה, הרשימה הנוכחית עומד על ארוכה, וכדי לשפר אחר מהם אשר כתוב שבה מומלץ להתאמץ ולהשקיע הרבה אנרגיה. אך הפסוק גם מתייחס לזה כאל “עבודה קלה” בגלל שהמטרה מצדיקה את אותו המאמץ ומקטינה אותו.

לבסוף מאגר המטלות בפסוק, צצות לפני שני מילים: “לטוב לך”!

הוא הפתרון הרצוי להבנת הפסוק. או שמא מהראוי המאמץ יקרה כדי מישהו אחר, היא שנתקלנו בפעילות בעייתי. התורה מלמדת שרוב מטלות צריכים להיות מיועדות לצורך אחד שעושה אותן. עד נקיים את אותה הציוויים הללו, אלו שירויח מכך ישמש כל אדם לבד. זאת חיוניים קלה!

בסופו של דבר, אי אפשר להעביר זמנם איך בחייכם בלעדי להתאמץ. איך כי אתם יכולים הוא למעשה לקחת את הדברים המתגמלים באופן מיוחד, באיזה אופן שהמאמץ שנשקיע ישמש מתאים, ומשום כך נוסף על כך קל!