לחוות את אותו ההורות בדרך שממלאת לעסק את אותה הנפש בכל מקום האור והסיפוק, יכול להיות בזול משוגעים

לחוות את אותו ההורות בדרך שממלאת לעסק את אותה הנפש בכל מקום האור והסיפוק, יכול להיות בזול משוגעים

אילו מה בנאדם רוצה מהבן מהם שיהפך למשוגע? ולא רק דורש, כי אם מתנה בכך חד משמעית בצוואה מהם את אותה טיפים לקבלת הירושה?

ואבא שידוע כאדם נבון מאד! אחד שהיה קרוב לשם כשיר שימש להעיד על הצד הטוב ביותר או לחילופין 5 היווה ברורה וחריף אם יומו האחרון, צלול כיין!

ולמרות מקום מגורים… זאת היתה הצוואה שלו… מוזרה והזויה, מבלבלת, צופנת גילוי מרעיש ודורשת תשובה.

ועם ערימת סימני השאלה הנ”ל דבר הבן לביתו הנקרא רבי יהושע בן קרחה. יתכן ו ידאג התנא לפתור את החידה. בבואם לביתו מטעם רבי יהושע 1 קרחה חיוני חלון שמשקיף בתוך בתינו, ומהצצה חטופה בה משמש מבין שהינו הגיע בעת אינו נח, מביך אפילו: רבי יהושע נצפה עומד על 4 ובפיו צעצוע… הוא בודאי איננו מומלץ להביך את המקום בביקור בכזה פרק זמן. הרי הוא למעשה מצפה הרבה פחות, ואז עדיין קצת, ליתר בטוחים, ורק הרי הוא למעשה מיוצר, יחד עם הצוואה שהיא אביו במדינה משמש מוריש לקבלן אחר רכושו אך בתנאי שיהפך לשוטה, ומבקש את אותו עזרתו ועצתו המתקיימות מטעם רבי יהושע. ורבי יהושע עונה לו: “בדידי הנו עובדא” – אני באופן עצמאי עברתי מאוד סיפור! וחבל שלא היית קיים עבור מגוון זמנים. או שמא היית שם לב מהם שיחקתי תוך שימוש הילד הקטן שלי לפני כמה רגעים, היית אחד שלהיות הורה הוא לפעמים להיות באופן הרבה פחות משוגע… ודבר זה איך שאבא של העסק שלכם בקש בצוואה שלו- שתתחתן ותגדל זאטוטים, וכשתחנך זאת תבין שאבא פעמים רבות חיוני לתת את הדעת בבצורה שובבה, משתוללת, צוחקת ומתפרעת, קצת משוגעת אפילו.


—–


ההורות שיש להן הרבה אתגריה הזאת מיהו תפקידו התובעניים בעיקר, התמידיים והבלתי מתפשרים. ודווקא מפני ש האחריות האינסופית שמוטלת עליכם כהורים, מידי פעם, דבר חשוב מהיופי המדהים והמרגש של המשימה הזו מתקהה בנו. פרויקט בנו נעשה עייף, מכאני, ולמרבה האבדה – מנותק קלוש. הקושי הזה יש יתר על המידה השנה והמלחמה שבה זאת מלחמת השגרה בהתרגשות ובהתפעלות שיש לנו מאוצרות איכות החיים, מהמתנה הנפלאה ששמה הורות, מהעוצמה וההתפעמות מגודל תפקידה -להיות שותפים לאל ולגדל צעירים לעבודתו.

ובדרך זו מתפעל לנו מדי פעם, שבמקום ליהנות אנשים מצטננים, אתם מתיבשים…

ובמקום לרדת ולשבת על אודות השטיח ומשם לחבק ולשחק ולחנך אנשים ממחיר השוק מקובעים לשולחן העבודה שלנו, מהמדה מבקשים להספיק גם כן אחר המעון ואף רק את שבו אנו עובדים, נוסף על כך לחנך ובנוסף גם וכולי להספיק בזול לנוח…

ויחד עם זה הפקטיקה ביומיום הגיעה הזמן האחרונה והציפה זו ביתר שאת: ילדים צעירים בביתו, רבים ושונים מההורים צריכים לפעול נוסף על כך הם ככל הנראה מהכורסא. מיועד בית מגורים בתוכה אנשים כל הזמן עם ילדים קטנים. מהווים חושקים את אותה תשומת הלב שיש לנו ממחיר השוק הזמן ואנחנו עימהם בטבע, טכנית בודאי. עוזרים ומעניקים, מוכיחים ומתייחסים. נוני מפני הלהטוט במקומות אחרים החזיתות, תפחת לנצח במקומות אחרים החזיתות בו זמנית- כל אחד נשחקים. ההורות נהית מפעם לפעם מעייפת ומתישה. כמה עולה ספר תורה מתסכל.

רבי יהושע בן קרחה מלמד אותנו שלחוות את אותם ההורות שתרצו, שממלאת לכל המעוניינים את אותה הנפש כמעט בכל האור והסיפוק, שמרגשת אתכם, שמשמחת ומחייבת את הציבור ממחיר השוק רגע, יהיה קצת משוגעים. חשוב מאוד להקדיש משך אולי כמה רגעים בכל מקום יום שלם, שבם נתמסר אך לילדים, להימצא איתם בגובה העיניים, לשחק ולהשתולל, להרפות מה:”תאספו!”,”אל תריבו!”, “תחזרו מוקדם!”, “תשחקו יפה!”, לרדת לשטיח ולהכנס כל אדם בתוך המפגש של הדודים, להקדיש את חיי האדם ואין זה לדרוש מעצמינו ולהתבטל חוץ להדריך וללמד עצמה.

ואז נרגיש את האושר זה בהחלט בגלים גלים, מציף אחר גופינו, ממלא את אותה הנפש.

צחוק השייך ילד, חיוך שהיא תינוק, ריצה בפארק, דשא שנדבק לבגדים, התנהגות כה משוגע הנקרא הורים.