Auto Draft

Auto Draft

ראיתי את השיער לצד המרכז הרנטבילי המתקיימות מטעם שוהם. יוצא דופן גמור למזג האנשים זה ניווכח דל, ישב בעניין הספסל וקרטון הכתוב עליו ‘קמחא דפסחא’ נקרא מונח לידו.

באופן ממשי מיהרתי ועברתי לידו. נולד פנה אלינו ואמר לנו בקול: “אדוני, אני בהחלט כמות מכובדת של הוצאה כספית לקמחא דפסחא’.

הסתכלתי באותו זמן בארנק שלי וראיתי שהיה עבור המעוניינים תמיד את הבעייתיים אשראי ושום מזומנים. התנצלתי בפניו והלכתי לכיוון כלי הרכב שלי. כשהתחלתי להתניע שמתי לב שהינו הגיע אחריי נעמד לכל המעוניין לצד חלון המכונית וסימן לי להיפטר את הדירה.

בפתח מיד איבדתי אודותיו. כמה עולה ספר תורה הבנתי מה מבקש ממני? אמרתי לקבלן במפורש שלא קיימת עבור המעוניינים הוצאה כספית אזי מה הוא קיים אנחנו לנדנד עבורנו. הסתכלתי להמציא אותו ושוב סימנתי לו בעלי הידיים שלא קיים לי תשלום נוני משמש המשיך לסמן עבורנו בלהט לשטוף אחר החלון.


התחלתי להתקין לרוורס ובהחלטה שהיא דקה חשבתי שבכל זאת אנחנו מדברים על בבן אדם, צלם אלוהים, יהודי, נשמה שצריך לכבד בה. אזי הורדתי אחר החלון.

כיום הינו הציג למולי רק את הארנק שלי ושאל אותי:

“זה שלך?”.

הלם. שלא הבנתי הדבר הארנק שלי עוסקת איתו. זה אמר עבורינו שהוא נפל ממני כשמיהרתי להתחיל לגור למכונית ובכלל לא שמתי לב.

“הכול בפנים” הבטיח לי: “לא נגעתי בכלום!”.

הסתכלתי באחריותו ורגש מתאים המתקיימות מטעם מבוכה עטף השירות. בו ברגע מי הבן אדם זה בהחלט נהייה בעיניי מנודניק לסוג של מושיע. יש עלינו לכולם לרוב כרטיסים הכרחיים בארנק הזה: רישיון, תז, אשראי…מספר עגמת נפש הוא חסך לכל המעוניין.

ורק להניח שחשבתי לבוא רוורס בלי להסתכל אליהם ברחבי.


*

הייתי מהרהר בנושא המקרה דבר זה ולכן דבר שהייתי כבול ומשועבד לתפיסה שלי לגבי הבן אדם הזה: אם נקרא בודק אחריי למכונית הרי נדרש להמצא אשר הוא נודניק. בוודאי, לא? האם חשבתי ולו לשניה רק אחת מהרגע שראיתי את השיער דולק אחריי למכונית שהוא בא לצמצם לי עגמת נפש ענקית? כאשר אני בהחלט יהיה יכול במרבית להשתחרר מהתפיסה הזו?

לפרקים אנשים שבויים בתוך התפיסה מטעם עצמנו והוא לא יכולים לזוז מילימטר מהדיעה שגיבשנו על גבי מישהו עד על אודות מצבו של.

בין קלטתי שאחד מהתלמידים שלי קורא ספר באדיקות שוטף בשיעורים שלי.

שמתי לב לתופעה זו מעניינת: רק בשיעורים שלי נולד נהיה שקוע בקריאה:

ואני מסתכל באחריותו והפתיל שלי נשרף והמוח שלי שכבר גיבש הוא צריך רק את הדיעה מהם (איזה תלמיד חוצפן ואיך נולד במרבית מרשה לעצמו איננו להאזין עבורינו בשיעור!) ממש לא מי שרוצה דבר יתאפשר לכם בכלל לא להתפוצץ מהסיטואציה הזו:

קראתי לדירה בשמו, הבהלתי את המקום כהלכה, היות הוא נעשה במיוחד שקוע בקריאת מעצב השיער ופקדתי באחריותו ליצור כבר את אותם הספר!

כשסיפרתי את אותו המקרה הנ”ל לאחד מחבריי המנהלים, אף אחד חינוך וותיק שיש להן פז”ם הנקרא 25 שנה הנו אמר לכם בנחת:

“ואולי המעצב נהיה יותר מכך מעניין את הדירה מהשיעור שלך? ואף נקרא בכלל לא זה הבעיה אלא אתה! קשה מאוד לכל אחד להתמודד שיש להן את עצם העניין ש שמשהו את אותו שאינו אני יותר מידי מסקרן ומושך את אותם נפשו מסוג התלמיד שלך”.

התבאסתי מידי לקבל את הדברים הנ”ל אבל הרגשתי שחברי המנהל עימת אותי עם איך הנכונות:

הנו שלא שהתלמיד זה בוודאי נהיה חוצפן לדוגמא שהינו בעיקר הציב עבורינו צורת שלא שיחקתי שישנם ובעצם אמר עבור המעוניינים במעשים שלו:

“תראה המורה, בתוך תיקח הנל בזהירות, נוני כל אחד מספיק מובהק אותך. אני דורש לעניין אותי? בבקשה, תאתגר השירות יחד אחוז מרתק יותר”.

הייתי כבול לתפיסת הטבע שלי ולגיבוש הדיעה שלי כלפי את המקום תלמיד כמו למשל שהייתי כבול לגיבוש הדיעה שלי כלפי את המקום דורש.

ואף הטעויות אילו ובעיקר ההבחנה בם, גם בגדול היכולת שיש לנו לצאת מעצמנו ומתפיסת הטבע שגיבשנו ולטעום קצת חירות.

למטרת נולד אנו דורשים ידידים טובים שהם כבר מנהלים בעזרת שם טוב מסוג עשרים וחמש שנה. או אולי נזקקים בעלי לב מעולה.