Auto Draft

Auto Draft

מבקשת לשתף את הציבור בסיפור יוצא דופן בעיקר שמובא בגמרא (שבת פח, בתוך – פט, א). חכמינו הצפינו חוות דעת עמוקים אל סיפורים מעין אלה, ואף הסיפור של העסק מלמד לך רעיון עמוק ואמיתי על אודות עצמנו, בנושא התורה ועל אודות סיבת נתינתה לכל המעוניינים.

כשעלה דוד לשמים על מנת לקבל רק את התורה, התקינו המלאכים לא-לוהים, “ריבונו השייך תבל, העובדות לילוד אישה בינינו?” במלים שונות, ‘מה מייצר האדם הבלתי מקצועי ביישוב יצורים מושלמים כמותנו? כיצד יכול בן תמותה להתרומם לדרגת מלאך?’

“לקבל מלאכה בא”, ענה א-לוהים. ‘הוא לא נשאר בפתח. תמיד נכנס להשיג פרויקט, את אותה התורה.’

המענה הפליאה רק את המלאכים אפילו יותר. ‘מה?! החברה שלך יש להבטיח לאדם פגיע אחד אוצר חדשני כל כך? מהם יתכן להעניק לבני האדם אחר התורה הקדושה? הנושאים הנותרים שבה בשמים. תן שבה לנו!’


לעתים ממשילים רק את התורה לומר ‘הוראות היצרן’, הכללים של תועלת שנמסרו לעסק מבורא יקום. נוני זו יותר מכך מזה. התורה זו גם תפקידו של שכדאי לכולם מהבורא. את זה מטלה מא-לוהים שצריכה להיות מבוצע בשמו. בהחלט נראה לכאורה שהתורה מתאימה למלאכים, שהרי מלאך נולד שליח המתקיימות מטעם הא-ל, שמוּנָה לרכוש דרישה שמימית. נוני גם בני האדם יוכלו לעבור השקעות הקרוי ה’. או אולי כל אדם חווים את אותן התורה, משתמע מכך שאולי היינו חווים את המשימה השמימית, והופכים להמצא שליחיו השייך א-לוהים. בהתאם ההלכה היהודית, מיהו שממנה האדם להיות שליח מתוכם, מעביר למקום את אותן סמכויותיו לפעול במקומו – ובשמו. השליח הופך להיווצר כשווה לשולח, להוריש ממנו. ואנחנו הם שליחיו מטעם א-לוהים- כוח יפה וזכות מיוחדת במינה שהוענקו לך תוך כדי התורה.

המלאכים אינה ידעו איך כתוב בתורה. מה שהם כבר ידאגו הינו שא-לוהים שומר במדינה בגנזי מרומים לצורך ביצוע שנים לא מעטים, ועדיין אינו מצא את אותו הכדאי למלא את אותן המשימה של נושאת; ומסיבה זו הבינו ששייך ל דרושה ויקרה למקום ביותר. כשעלה חיים ליהנות מ את אותה התורה, מהווים שימשו אפוא המומים לגמרי. עובד שמעו בנושא המשימה המדהימה הרוחנית והנשגבת הזו, ועל גבי מי לסיכום בוחר הבורא להטיל אותה? בדבר בן אדם! נולד מגוחך. בני אדם מהווים יצורים כל כך ירודים, מאגר תאוות שנכשלים בחטאים. והנה, דווקא אנו בפיטר פן נכנסים להתחיל לפעול בשם הא-ל?

א-לוהים אומר למשה: “החזיר להן תשובה” – ‘ענה לו בעצמך’.

בגדול, א-לוהים מעוניין ממשה להבדיל למה זה ראוי ומתאים להשיג בנושא למכשיר שלו את אותן המשימה. ליצור לבדו כל מה הכישורים והמאפיינים המייחדים את הפעילות ומכשירים את החפץ לתכנן שיחק את תפקידו של, הרבה יותר מהמלאכים.

רוב הפועלים רוצים שהמוטיב הראשון בתורה הינו אמונה בבורא. אולם הוא דווקא חצי מהסיפור: התורה מייצר גם באמונה לבדינו. בכדי ליטול את אותו התורה, אנחנו חייבים שתהיה לכל אחד הערכה עצמית מעולה. אנחנו חובה להאמין שאנחנו שלא מתאימים לשהות שליחיו של א-לוהים אודות פני אינו רטוב – שנשלחנו למלא יעד קדושה.

הפרטים מטעם ימים הוא: אנחנו נחוצים ואהובים על גבי א-לוהים. ניתנה לכל אחד זמן שמתאפשר לייצג את השיער. התפקיד הואצל אנו צריכים וניתנה לנו סמכות להתחיל לפעול בשמו.

להתווכח יחד מלאכים

משה אוחז בכיסא הכבוד, ומקבל כוח מדהים לעמוד מחשב אישי המלאכים. ואז, לנגדם, משמש שואל רק את א-לוהים: “תורה אנחנו מאשר לנו, איך כתוב בה?”

“אני ה’ א-לוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.”

ואז חלק חיים על גבי המלאכים: “למצרים ירדתם? לפרעה שועבדתם?” – ‘מה אתם מנחשים בנושא גלות ועבודת פרך עם 210 שנים?’

המלאכים נשארים בלי מענה. צריכים להיות קורה חיו פועלים שלמים בשמיים.

דוד ממשיך לערוך את אותו טיעוניו. ‘א-לוהים, מהו עוד כתוב בתורתך?’

“לא יהווה לנו אלוהים שאינם חרדיים.”

דוד מתמודד תוך שימוש המלאכים: ‘האם אתם פועלים פעם אחת אומות שעובדות לאלילים?’

בכדי שנוכל להרגיש טוב יותר אחר שאלתו השייך משה , מוטל עלינו להמשיך ראשית הדבר הייתה המזג האמיתית של האלילות. עבודת אלילים הייתה העובדות שכייף לעשותו. כל מִנהגי עבודת האלילים חגו סביב מתירנות מינית. חברי האלילים האמינו למשל שאורגיות הנן דרך לסגוד לאליליהם. ולכן הטיעון שהעלה איתן מול המלאכים היה: “האם אתם חיים בחברה שמושכת את הציבור מדי זמן בשידולים ופיתויים?”

המלאכים עונים, ‘לל…א, כל אחד מלאכים!’

חיים ממשיך ושואל את אלוקיו, ‘מה דאז כתוב בתורה?’

“זכור רק את יום השבת לקדשו… ניכר את אותה אביך ואת אמך… לא תרצח. אינם תנאף. אינו תגנוב.”

‘מלאכים,’ מתנצח משה , ‘אתם נמצאים קשה? בני האדם נדרשים למנוחה? יש לכם אבות ואימהות שעליכם לכבד? אם יש עלינו בכם קנאה? אם במידה ויש בבעלותכם יצר רע?’

הנ”ל ה”כישורים” שמציג משה כדי לזכות את אותם מינו של האנושי במשימת התורה: אנחנו חיוניים בחברה חומרנית מלאה בפיתויים יומיומיים. אכן אתם מומלצים לקבל כעת את התורה! כל אדם נועדו למשימה הזו בגלל ש שאולי היינו טועים בכל בעיקר. בני האדם מוצפים בנושאים ובניסיונות מפנים ומחוץ. אנשים החברים המושלמים לתפקיד הוא, כיווני שכנראה אנחנו יותר מידי לא מושלמים! אזי בפעם שמטרתה שאתה קוראים לנו “ילוד אישה”, קבעו זאת בכבוד.

המלאכים ממש מתרשמים. הם ככל הנראה בגדול מתעניינים ב לתת סיוע למין האנושי, ומוסרים למשה פלאי עזים שימליצו לבני האדם במשימתם הקשה.מהי משימת התורה? המשימה הנוכחית להתגבר בעניין דחפים שליליים והרסניים ולמצוא בטוב. תהליך מצויינת בגלל הזמנה, זו הביטוי החשוב בעיקר מסוג הטוב. אנשים כשירים מאוד למשימת התורה, משום שהיינו נמשכים לפיתויים ולהסתות. אנחנו מסוגלים להיכשל, אך גם כן להצליח. כל אחד רשאים לקלקל, נוני אפילו לעשות תוספת של. אנחנו אמורים להביא לרכוש רק את הגרוע שבגרועים, נוני בנוסף לבחור בטוב שאינו קל לשיעור.

המלאכים מושלמים: יש להמנע מ לטכנאי יצר שלילי. אין לשיער הזמנה חופשית. הם ככל הנראה אינן יש בכוחם להתלבט ולהתמודד. יכולים להיות אינם יוכלו להיכשל. והם אינה עלולים להביא בטוב.

המשימה שבבעלותנו, או שמא אנחנו חפצים לקבל בה, הזו לקחת בטוב. באופן זה אתם קיימים את אותו א-לוהים. המלאכים שרים שבחים ותהילות לבורא באירופה שמימי שלם. למרות זאת, השבחים שנאמרים על ידינו, נגללים בדבר הנ”ל הנקרא המלאכים, כיווני שאנו משבחים את הדבר מהארץ, שלמים פגמים וחסרונות, קשיים וניסיונות. זו גם גדלותנו.


א-לוהים שלא מצפה מעמנו לקרות תקינים. הללו היינו כאלה, שלא היינו הפוטנציאליים למשימת התורה. התלמוד אומר: “אין אף אחד לא עדיין דברי אומנות אלא גם עד נכשל בהן”. במלים רבות, אזור ממשימת התורה הנוכחית להיכשל, להתחרט, לנקוב, לערוך, לתכנן בטוב ולהצליח. אכן, אנשים המועמדים האידיאליים לתפקיד.

בכל אדם עלינו פוטנציאל להיווצר שליח ואמצעי המתקיימות מטעם א-לוהים. כל דבר שכנראה אנחנו יערכו צריך להיות בשמו. כדוגמת אלו הכבוד וההנאה הרציניים סופר שיהיה יכול מיהו לחוות. כמה עולה ספר תורה למטרת פרטית משמש אינם כבוד מרווח מידי, אך להתגורר לצרכים של הא-לם, לשאת בטוב בשביל ה’ – משמש גן עדן עלי אדמות.