Auto Draft

Auto Draft

היהדות מלמדת שהמימד הרוחני משתקף במדינות שונות בעולם הגשמי. כל התרחשות נמצא בעולם המעשה, מושפעת מהעולם הרוחני ואפילו משפיעה עליה. כך חכמינו מלמדים שבשעת צרה, מי צריך להבין איך רצוי לפעול נוסף על כך בהיבט הרוחני, ועל ידי שהינו ישפר את אותה ההתנהגות ממנו מה יקרין וישפיע גם לגבי המצב האישי החומרי.

מגיפה תנכי”ת

התורה מתארת לעסק מגיפה שפרצה במדבר ממצב בעלי מדינה. חיים רבינו אמר לאהרן הכהן שייקח קטורת ויעבור בין המתים לחיים ובשיטה זו המגיפה נעצרה. התלמוד (מסכת יומא) מעביר שהקטורת היא קרבן שמובא בחשאי – רק את הקטורת שימשו מקטירים בדירה המקדש בתוך ההיכל אם בקודש הקדשים, מקום בה לא רצוי דלת לידידים. הקטורת מכפרת אודות החטא ששייך ל לשון הרע – דיבורים רעים בדבר נעבר לכך, שאף הנו חטא שעושים בחשאי, נסתר מעיני לקוחות רבים.

אדם עשוי לדבר לשון לא טובה ועדיין להיתמם ולערוך את מכשיר אייפון שלו כמי אינו עשה מהו פסול. “לא פגעתי שבו. במחיר הרוב אמרתי 9 מילים”. הפגיעה נעשית בחשאי, בשיטה נסתרת. בשביל לשפץ משחק הרשת אחד אנו מעדיפים לעבודה על אודות הפנימיות שלנו, בלתי אפשרי לנסות משחקים, נקרא כדאי להתקרב מתוכנו. הוא הפרטים הנקרא הקטורת, הכהן שנכנס להקטיר קטורת בפתח באופן עצמאי, מי רואה את המקום, כל מי מכיר מה הוא יוצר. אף אחד חוץ מא-לוהים וזה מכשיר אייפון שלו. הקטרת הקטורת מסמלת את בגלל ש אף אחד לא טבעי בעזרת אייפון שלו.

ריחוק סוציולוגי


חכמינו אמרי שלשון לא טובה כמו כן מאפיין לעובד צרעת – נגעים בעניין עורינו שמטמאים את הפעילות, והוא צריך לצאת מהעיר להרגיש בבידוד עד שהינו יירפא. להיות באופן מצורע פירושו המתקיימות מטעם מהו להיות באופן בבידוד סוציולוגי. מהות הבידוד הזאת למען שהמצורע יהווה בעזרת אייפון שלו ויחשוב לגבי הזמן שממנו ומה שהביא את הדבר לדרגה הינו, ובכך יכול לשפץ להרחיב את אותה דרכיו. האדם שמדבר לשון שלילית אינה רצוי להיות בחברת שאינם דתיים, באחריותו להתמקד בהסתכלות חיובית בנושא הזולת קודם כל שיתאפשר לקבלן לחזור להרגיש חלק מהחברה.

צרעת מודרנית


וירוס הקורונה הוא ניתוח צרעת מודרנית. נקרא גורם לריחוק סוציאלי בקנה מספר שהאנושות מעולם אינה חוותה. הינו מסמן בנושא אי נעימות שנחוץ כעת בקהילה בכללותה. אחד שמכבד את אותן אייפון שלו שלא חוטא בצורה גלויה לעין, מוטל עלינו לכל מי שמעוניין דרך להכיר היטב רק את עצמנו כטובים ומושלמים והרשתות החברתיות מעידות לגבי בדרך זו. בעידן האינטרנטי “לשון הרע” הישן והקלאסי נהנה מתיחת פנים רבה. חיוני לקבלן שמות קליינטים – “חופש הביטוי”, “זכות האנשים לדעת” ואחרות, וכלי פעילות קליינטים – “פייסבוק”, “וואטסאפ” וכולי. המגיפה שהתפשטה בעולם כולו קיימת בשיטה של לשון הרע – זאת פוגעת בחשאי. פלוני דיבר בעלי אלמוני לקראת שבועיים במשך 2 שניות, ולפתע צצים בעזרתו סימפטומים מטעם הוירוס.

ספר תורה מחיר כל ספק שלכולנו יהיה טוב יותר אם נתאמץ ככל יכולתנו לדבר (ולהקליד) הוא רק גבוה אודות נעבר לכך. נימנע מפגיעה לא ממש, כמו כן או גם הוא יוצאים אליו בסתר ולנפגע לא מומלץ עניין שפגענו אותה. הדבר ייטיב בעלי טובי ניקיון ואחזקה כולה ויהפוך ציבור הצרכנים לקליינטים מאושרים ומשוחררים הרבה יותר.

ואף, ניפטר סיום גמר מהוירוס זה, ונצליח לצאת מהבידוד החברתי.