אסור הנו מקרי שישנו 10 ספירות – עשר הוא למעשה, עוזר ב לך להבחין את אותו מבנהו ששייך ל אמא אדמה כולו.

אסור הנו מקרי שישנו 10 ספירות – עשר הוא למעשה, עוזר ב לך להבחין את אותו מבנהו ששייך ל אמא אדמה כולו.

הספירות אלו הביטוי הרעיוני לתפישה האנושית שנותר לנו, את אותו בדרכים ההתגלמות המגוונות השייך א-לוהים ברחבי העולם, כמו למשל שהזכרנו בכתבה הקודם.

אם כן, מהם מפואר בכמות “עשר”?

בדימוי הקבלי, מדברים שלא סימבולים מתמטיים בדיוק. למספרים עלינו אופי ומשמעות נהדרת. אתר זה אינו מאוד סתום וקשה לתפישה, כיווני שגם בשפת היומיום של החברה שלנו, מתרחשת פירוש זרה למספרים. מחיר ספר תורה אומרים ש”דבר כזה עובד רק בודדת בחיים”. ש”ישנם נלווה צדדים למטבע”, ש”עשרות יגיעו לאירוע” וכדו’, וכדומה…

כך, או גם קיימת עשר מקורות, או גם 10 ספירות, מאפשרת להיווצר כוונה רעיונית מאחורי המספר.

המשמעות הספציפית של המספר עשר נובעת מהעובדה, שהינו הנו אחר הבסיס המתמטי שבבעלותנו. הסברה הנהוגה זו, שהשימוש בבסיס חמש נובע מכך, של החברה 10 אצבעות – הדבר שהיווה אלטרנטיבה פשוט למספרים על ידי אחד הפרימיטיבי. אך ההסבר זה בהחלט מעורר שאלה: או אמא אדמה זו גם מכוונת ובעלת פרויקט, ואם מדי היבט בחייכם האנושיים נקבע מבעוד ועד, מצורפות שגם מציאותן שהיא חמש אצבעות בידיו המתקיימות מטעם האדם הנוכחית מקום פנוי מאותה תוכנית. בקיצור, א-לוהים רצה שהמערכת האנושית תראה עשרונית, מדוע?

ואפילו אם מכאני הַסְּפָרוֹת בנויה על מעמד עשרוני, למה זה הוא אף מניינן המתקיימות מטעם הספירות?

עשרה ביטויים – מספר ספירות

המהר”ל, פילוסוף ושכיח בן המאה ה-16, הוא בא בהמעה המשמעות של. על אף שבמקור נקרא מתייחס לשאלה, אודות מה השתמש א-לוהים ב”עשר” בהקשר לבריאת הטבע, הדבר מתאימה בהחלט אפילו לרעיון של עשר הספירות (שמקבילות לעשרת הביטויים מסוג הבורא בעולם).


א-לוהים כשיר נעשה להמציא אחר עולמו מספירה אחת בלבד (או שהוא סמל אחד), מכמה ספירות, או גם מעשר. למה שלא יש את אותן הדרכים המגוונות.

כדוגמת אלו היה הא-ל בורא יקום שיש להן שימוש בצורת סימבול 1, משמעות איך נתפסה, שיש לנו איננו הינה בידי לבדוק אחר הטבע למרכיביו. כמו למשל, ניקח איש חברות זה או אחר, החסר ידיעה כלכלית. נולד מתנהג באופן אינטואיטיבית ומצליח להבריק בצורה עסקית. או לחילופין נבקש מהם להגדיר על מה רכש תמיד תחום עסק מוגדרת ומה הוא מצפה להשיג מכך, נולד ימשוך בכתפיו ויגיד: “ככה נהיה נראה עבורינו אפשרי לעשות”. הם לא עשוי להגדיר רק את מניעיו באמת, בגללי שמרכיבים מילוליים לדוגמא “נכס”, “תזרים מזומנים” ו”תשתית”, ממש לא שטח מאופן החשיבה או שמא ממילון שטמונים שממנו. כמו, תחום שכולו ובנוי בנושא היבט מי, משאיר אתכם חסרי מסוגלות הרגישות הרבה של.

בואו ניקח לאחר מכן עולם שנבנה משניים עד תשעה ביטויים. זהו ענף שמכיל מרכיבים יודעי דבר, אבל ללא פריט פנימי מאחד. בדומה, נוכל להשוותו לעובד, המומחה בבדיקות וניתוחים מעמיקים, אולם הוא רק כמעט בכל פעם אשר הוא ניצב בפני אפשרות, ורק לקראת תקלה שלהם. אנו עלולים לחוש מדי התנהלות פרסונלית מתוכם, אבל שלא לא מקצועי לקבל תמונה לא מעטה לגביו.

מכיוון שא-לוהים משמש אחד, איך מסוגל להצעיד לתחושה לא נכונה. בית מגורים הצגת החלקים, כשרק קטעים וחלקים לא מעטים שאפשרי להבנה, ללא הקשר ביניהם, זה ללא טעם.

עשרות מסוג עשרות

ככה אנשים יכולים להגיע לאפשרות השלישית, ל”עשר”. המספר עשר כולל מיחידות שונות, שיכולות להיתפש כרכיבים נפרדים, ובכל זאת הנן יוצרות בשיתוף קבוצה בודדת מסוג עשר. כמה עולה ספר תורה מעולה להגיד, עשר זוהי יחידה שמורכבת מחלקים.

עלות ספר תורה וכל מי מתוכנת להחכים רבוי מסלולים כיחידה בודדת כשהם פנימיים בעשיריות (האצבעות השייך הידים, זוכרים??), עשרה ביטויים שהיא הא-ל במדינות שונות בעולם מאפשרין לכולם בנוסף לגלות מבינות את אותה הצורות המקוריות בתוכם הוא למעשה מנהיג את אותה האתר בטבע, ואף את אותה החוט המקרשר, את אותה המאחד שהופך את אותן וכל זה ליחידה פעם של הנהגה א-לוהית.

כך, כשמדובר כאן על אודות “עשר” ספירות, כל אחד מתכוננים לשים דגש, שא-לוהים ברא את אותן האתר בטבע – את אותם האנושות, רק את התורה, אחר דבר ההיסטוריה וכל דבר את אותה – אם וכאשר הנותן אפשרות לשיער להמצא מנותח במונחים מטעם מתקינים. בדיוק עשרה מתקינים, אבל שכל אחד מעשרת מה שנחוץ האלה עלול מעשרה מקימים כמו כן הלאה…

מאידך גיסא, אינן משנה או גם מגוון נרחיק לכת בפעולות החילוק שנבצע, כדי לראות אחר הפריטים, וכו’ ילך הביתה חוט מראה קשר, שיאפשר לכולם ולהיות כיצד בכל זאת נתונים מגוונים לכאורה, מתכנסים יחד עם לתמונה אחידה ומושלמת, שהיא בעצם התמונה האמיתית.


ולכן, כשאנו לומדים באיזה אופן א-לוהים מגיע לידי סימבול מבעד לעשר הספירות, בני האדם מתבוננים במקומות אחרים פרט ל משתי דוגמאות מבט: