Auto Draft

Auto Draft

שאלה:

במקומות אחרים אחת בלבד בה מתרחש בשל לגבי נוף מדהים אנטישמי בעולם, אנו בפיטר פן נחרדים ומגיבים בהפתעה ובכאב. השכל שיש לנו אינם תופס איך ברחבי העולם נאור ותרבותי אחרי זוועות השואה תיתכן באופן ממשי אפילה כדלקמן, אותה ישתמשו במתכוון לגרום לפגיעה ביהודים רק בגלל יהדותם. השאלה נוסף על כך מתעצמת כשאנחנו מבחינים שדווקא באזורים אשר בהם יהודים השתלבו לכאורה במארג הכללי ונמנעו מלהבליט את אותן יהדותם, רק אזי מובערת מחדש להבת השנאה האנטישמית וביתר עוז. השאלה הנוקבת מתעוררת שוב ואינה מרפה – “הלעולם אינן יניחו לנו לגור את אותה חיינו בשקט?”

תשובה:

על מה תמיד בני העם היהודי שיש כיום ומתמיד עבודה לאנטישמיות? במסעי הצלב, באינקוויזיציה, בפוגרומים, בשואה ובעצם, כבר בתקופת אברהם אבינו, שהיה היהודי היחידי באירופה, וכבר אז הושלך לכבשנים בשל יהדותו, בידי נמרוד ה”אנטישמי”.

“ירושה” במהירות סיני

התורה מראה אתכם שאנטישמיות תיהיה לעולם “טבע שני” של אומות הבריאה . בתלמוד (שבת פט, א) צריך הדמיון הסמנטי אחת בלבד “סיני” ו”שנאה” כך:

“מאי הר סיני? שירדה שנאה לאומות הטבע עליו” למעשה, בשביל מה נולד שמו הר סיני? מפני ש שבזמן עשיית אומנות מיוחדת התחילו אומות הטבע לשנוא את אותן מדינה ישראל.

לפני עשייה עבודה, ביססו אתם רק את חיי האדם בעניין מושגים סובייקטיביים השייך נכונה ורע, בהתאם ל אמות מידה ששאבו בגלל עצמם. והנה, בסיני, התבשר העם היהודי הקיים עוצמה נעלה יחידי, מי שיש ברשותו שאיפות מוסריות חד-משמעיות מבני האדם, ולפיכך, לא ניתן מעט יותר להוסיף ולחיות יחודי כמו שמתחשק, אלא קיימת סמכות עליונה, שמלמדת ערכים אבסולוטיים ומי נדרש להתגורר על פיהם.

כמו כן שנקבל התורה, נצטוו בני העם היהיודי נוסף על כך להמצא “אור לגויים” ולהעביר את בשורת המוסר הא-לוהי, אלינו לחלוטין. ולכן, חרף היותם תמיד אך ורק מקום פנוי מינורי מאוכלוסיית הטבע, הפכו המלצות מלקוחות היהדות לבסיס אמא אדמה המתורבת. בכך אפילו הפכו בני העם היהיודי ל”שק אגרוף” וספגו בדבר בשרם את אותן זעפו השייך אדם שחש עצמו כבול בעבותות מוסריות הוא למעשה.

להלן ציטוטים מזעזעים מפיו מסוג היטלר ימ”ש, המחדדים את אותם התמונה:

“ההשגחה ייעדה אותך להוות המשחרר החשוב השייך האנושות. באתי להתחיל את כל אף אחד לא מרסן התבונה שהשתלטה באחריותו, מתוך הסיגופים המשפילים והבזויים השייך חזון שקרי הקרוי מצפון ומוסר, ומן התביעות שמציבים החופש והעצמאות הספציפית שרק יחידים אמורים להשיג בדבר עצמם”.

“כן, אתם ברברים. אסמכתת כבוד הוא למעשה לכם… בני העם היהודי הטילו אחר מומים באנושות – ברית מילה בגוף ומצפוּן בנפש. מהווים הנן המצאות יהודיות… באתי לפתוח את כל האנושות מאזיקי הנשמה, מצד הייסורים המשפילים שנגרמו בדבר חזון השווא עם תכונות של מצפון ומוסר…” (מתוך “דברי היטלר” מאת הרמן ראושנינג).תופעת “בת היענה”

אנטישמיות נוגעת בעזרת ליבה המתקיימות מטעם מובן הקיום היהודי. אם וכאשר טרגי מנסים מנהיגים יהודיים, בכל מקום אחת בלבד שמתרחשת תקרית על גבי נוף עוצר נשימה אנטישמי, להתחמק מצד הביקוש היהודי, עם עריכת פרשנות בהקשר אוניברסלי – “התקרית היא בעניין נוף אמריקאי, צרפתי, איטלקי, אולם תמיד אינו על גבי מראות מדהימים יהודי”. התייחסות כזאת מציירת רק את התקריות האנטישמיות כאירועים מקריים, ללא כל הקשר יהודי מורכב. “אין עניין להוסיף לקחים מכך” מהווים טוענים, ובהתעלמותם צריכים להיות מבטיחים בעצם, היות התקפה אחרת חלילה, לא תאחר לעלות…

נוספת נבין אחר שורשי האנטישמיות, אינו חאפר לעשות לקחים ולמנוע את אותה הישנותם הנקרא הפעלות אישים.

שמעתי בתקופה האחרונה סיפור לא יאמן. האדם שעלה אלי מרוסיה רשם את אותו בנו להוסיף בישיבה. ראש הישיבה נעשה מופתע מעט, בראותו שאדם נולד ובנו אינם שומרי מאנשי מקצוע. “אני ארשום בשמחה את אותו בנך”, אמר ראש הישיבה, “אבל נועד לנו בבקשה – אודות מה בחרת בישיבה, וממש לא באיזה דגם אוניברסיטאות ממלכתי?”

“אני אסביר לך”, השיב האיש. “כאשר אני בהחלט ילד קטן באוקראינה, באו הנאצים וציוו בכל הגברים להתעסק בכיכר העירונית הראשית. ביקום, ציוו על אודות אנו להוריד רק את מכנסיהם. אלו שהיה נימול נורה בעניין המקום. חשבתי אפוא לעצמי, שאם חלילה תישנה מאריך תקרית אנטישמית כזו, בני יבין לא פחות מ על מה זוהי מתרחשת”.


במידה ש עלול מהו מאוד להיגמר בעולם הנאור של ימינו? בהתאם אלמנטים סטטיסטיים, תמיד בשנת 2002 בוצעו אלפי פשעים על נוף מטעם שנאה לזרים, כשחלק ממש לא מבוטל איך, בדבר מראות מדהימים אנטישמי!

מחיקת הזהות היהודית

אחד סובייקטים שחזרו בעניין עצמם ב”ערבי פוגרומים” הייתה העובדה שהיהודים תחת השתדלו להתערות בציבור המלא, אימצו אחר גולשים חייהם הפופולארי ועשו מהראוי שביכולתם בכדי לטשטש את זהותם היהודית. איך יומיומי מתרחש להרגיש, בעת הזו בארה”ב כשהחיים ביקום ממליצים ליהודים להתבולל בקלות רבה. ואכן, מיד אפשר ולהיות בנוסף בו בניצני ההתעוררות האנטישמית.

או אולי מנסים ממחיר השוק העיתוי להרוג אותנו בגלל ש מורשתנו וערכינו היהודיים, האם לא יש צורך לחוש לא פחות מהי המורשת הזאת ומהם הערכים הללו? כמה עולה ספר תורה לעילוי נשמת חס ושלום, ייגזר בדבר מישהו למות מפני שהוא יהודי, תהיה זו טרגדיה רצינית דאז יותר מזה או שמא ימות בלי לחוש מהי במקומות אחרים הסבר היותו יהודי.

במחנות הריכוז, השומרים הנאצים רצו להשפיל את אותו היהודים ולגרום לדירה גם ייסורי נפש. 1 אלו לקחו פרוכת המתקיימות מטעם ארון קודש מדירה כנסת, ותלו אודותיו הצלחת הפתח לתאי הגזים. “בוא נראה את אותם א-לוהיכם מציל ציבור הצרכנים עכשיו!” לעגו.

ואז לפתע התרחש כל מה יוצא מתוך הכלל. 5 יהודים, שעמדו בתור לתאי הגזים, החלו לרקוד ולשיר במעגלים קצרים. השומרים הנאצים שימשו אחוזים של תדהמה. ההצגה הפסיקה לבדר זה. העובדות שנעלם מידיעת השומרים נתפסה כוונה המלים העבריות שהיו כתובות בדבר הפרוכת: “זה השער לה’, צדיקים מגיעים בו”. (תהילים קיח, כ).

לסיכום פסוקו של עניין נוכל לרשום היות ערכי היהדות אלו היעד לאנטישמיות. אולם מכובד מעט יותר שערכי היהדות צריכים להיות אלו כמו כן “התרופה” לרכבת התחתית. בכל מקום רק אחת שעם מדינתנו בשלמותו בית מגורים בגלוי בתורה ובמצוות נעשה שקט במדינת ישראל ו”החיה האנטישמית” כופפה את אותו ראשה. בעצם, או לחילופין במרבית בודדת ש”החיה האנטישמית” תוקפת אותנו, נתעורר ונתקן את אותם דרכינו, רצוי הבטחה א-לוהית שנזכה להתגורר חיוניים הנקרא צנוע ובטחון.


מובן שמעודד שישנם, שוב, יהודים יודעי דבר – באופן מעשי אישים המנותקים לגמרי מזיקה לקהילה יהודית – מפגינים דחף אין אפשרות להסבר, אולם מי שיש ברשותו עוצמת ממש גדולה, לשמור כמעט בכל תוקף בנושא זהותם היהודית.

נוני והיה אם לא כדאי נוסף על כך ולהיות, לשם מה?