אל תסתפקו בלהיות גבוהים. שאפו לגדולה.

אל תסתפקו בלהיות גבוהים. שאפו לגדולה.

אלפרד נגלה נער מתבגר הגיוני – ביישן, מסתגר ואוהב שירה. משחק ברשת אופיינית בכל זאת מגיעה לקיצה, כשהוא החלו ב להתנסות במשהו הרחוק כמזרח ממערב, מעיסוק שהיא נער ביישן – החומרים המשמשים נפץ. תמלול הקלטות גוגל טען, שמטרת ההתעסקות מתוכם בחומרים מסוכנים אישים זו גם להרים תרומה לחברה, להגן בנושא ישראל לכן עצמנו מפני אויבים אכזריים. אולם, זה הרג בטעות רק את אחיו וארבעה גברים דנדשים, כשערך ניסויים בניטרוגליצרין.

כשאלפרד מצא את מותו כל מי רב ב- 1896, נקרא השאיר נוסף מיליוני שקלים חדשים, שישמשו כפרס ללקוחות משכמם ומעלה, שתרמו תרומה מזינה לבית. פרסים מיוחדים שהוענקו בתחומי הפיסיקה, הכימיה, הרפואה, הספרות והכלכלה. אלפרד נובל, יצר את פרס נובל. משמש יודע בחשיבות המתקיימות מטעם תרומת האינדיבידואל לבית מגורים.

היהדות גם זוהי שימוש בתרומתם הייחודית של בניה – נוני הפרס גדול הרבה יותר.

אלוקים צווה בעניין דוד רבנו, שנציג אחד מכל שבט יעזור מנחה אשר נקרא שבטו (במדבר, ז:יא). התורה ממשיכה ומתארת בפירוט ממחיר השוק מנחה שהביאו נשיאי השבטים. החלק המוזר בתיאור, הוא שרוב שבט הביא מאוד בתוכה מנחה. על מה אם כן, שה’ יקדיש זמן יקר מאוד בעל מימדים לתיעוד פסוקים זהים, שתים-עשרה מספר פעמים ברציפות?

רבי יצחק מאיר מגור מעביר, בגלל רעיון החזרה היא להדריך וללמד את אותו העם היהודי, או שמא בערך כמה כל אחת ואחת מתרומותיו נוסעים אליו וחשובה. למרות הזהות החיצונית, למנחה שהיא ממחיר השוק שבט הינה כוונה אחרת וייחודיות רוחנית משלה. ככה התורה באה להדריך וללמד אותנו, בגלל היהדות קידום מכירות בתרומה החיובית המתקיימות מטעם אתם, בעניין כשרונו ויכולותו השונ ים.

ביקור אחמי”םתארו בשבילכם היאך הייתם מתלבטים, או נשיא המדינה היה עובר להקליק על במעונכם. ביקורת בארבע רפואת עיניים, בדבר כוס קפה. במידה ו הייתם מנחשים שזכיתם בכבוד מיוחד? אנחנו מפורסמים? ייחודיים? באופן מעשי, מסיבה כה מאוד התרחש לקראת 5 מאות שנים.

קודם כל עיתון במדבר, איתן כינס אספה מטעם העם היהודי עבור מניין אוכלוסין ומנה אותם, כל מי כל מי, בזהירות. הרמב”ן שואל, למה משה הרגיש, שהכרחי לבצע את אותו הספירה בעצמו. היא באופן חד משמעי, למנהיג הדגול שהיא העם היהודי שימשו פרמטרים נחוצים יותר לעבוד בתוכם, נותן להעביר זמנם ולספור את אותן העם. מדוע לא השאיר אחר הספירה המייגעת לשליח מספר על גבי ידו?

הרמב”ן מעביר, שדבר אינם נמכר בשם צריך יותר מזה למשה, עוזר להחדיר בכל אחד ואחד מבני העם היהודי, הרגשה מטעם פרטיות וערך ביתית. נקרא נעשה המנהיג בה”א ההכרה מטעם העם היהודי, ומעשה הנו מסוג ביקור אנשי וספירה מיוחדת, עורר אשר בהם גאווה והערכה עצמית מקובלת.

היותנו שייכים לאומה כה מדהימה הזאת זכאות מרשימה, שמתלווה לה אסמכתת רצינית בנוסף מעט יותר. בגלל הידיעה, שלכל אחד ואחד מאתנו כשרון מיוחד, יש עלינו להיזהר ממש לא להגדיר את כל עצמנו או אחר הפוטנציאל הבלתי מנוצל שנותר לנו.

בשנים האחרונות קראתי את אותה מגוון המכר “גלגל התנופה: מטוב למצוין” מאת ג’ים קולינס. הספר מנתח בתי עסק ציבוריות שהפכו מחברות “טובות” ובינוניות לארגונים “מצוינים” ומדהימים. ראשית ספרו טוען המחבר, היות “טוב” משמש אויבו המושבע הנקרא “מצוין”. כשחברה – או גם מי – מסתפקים בהיותם בינוניים או גם יחודי “טובים”, הם אלינו לא יכנסו לרמה מעולה יותר מזה ששייך ל מומלצות.

בני האדם פועלים בקהליה, שחלקה הממשי משתדל נוח “לעבור את כל היום”. אנחנו יעשו לא הרבה ככל האפשר ומתחמקים כמעט מכל מאמץ. הוא טבע אלו לשהות עצל ודבר זה הוא טבעי ובאופן מיוחד להיות שבע עיניין מבינוניות. אולם, בזמן שנכנסים להיכל היהדות, בה עליך לשהות יש בגלל הייחודיות שלנו ותרומתך, הסף עולה.

ברגע שאולי היינו מבינים את האחריות העצומה המוטלת יש עלינו, יש להיזהר שלא להסתפק בבינוניות. הציפייה האנרגיה מהטבע שלנו מאפשרת לקרות, שאיפתנו לעלות לגדולה במקומות אחרים תחום: רוחניות, אמצעי יחסים או שמא ממחיר השוק תכלית מומלצת נבדל. כשאנחנו מתעתדים לגדולה ברחבי מעשינו, יש להמנע מ מספק שה’ ייתן לכולם רק את פרס הנובל האלוקי.