דיאלוג מקווים ומרתק יחד האני המאמיר שלנו.

דיאלוג מקווים ומרתק יחד האני המאמיר שלנו.

כל אחד קיים לחלקו הגבוה של השנה?

בטח. יש עלינו לכולם תפוחים ודבש, וגם דאגתי למקומות בכל בית החדרת לתפילות הימים הנוראים.

ומה על שינוי?

שלא היה שום שיפוץ. הוא אותם המקומות משנה שעברה.

אני מתעתד לשינוי בך. לפני ראש השנה העסק שלך נועד לבחון אחר מעשיך, ולתכנן העובדות להחליף את כל ההתנהגויות השליליות של החברה.

אך התנהגויות שליליות?

למשל, דיבור עם הורינו שלנו בטכניקה אינה מכובדת.

נו אכן. צריכים להיות נוהגים לזאת.

נזק ברגשות השייך אשתך.

הזו רגישה בטכניקה מוגזמת.

צעקות על ילדים של העסק.

משמש עובד ומשתמש בעיקרם כשהם משתוללים.

רמאות בעסקים.

אך כולם יבצעו הנל.


שמירת טינה על גבי השותף הקודם שלך.

כעבור העובדות אשר הוא עשה לי, הינו מגיע לו!

על פי היהדות, מאוד המעשים האלו אינה מתוך אתרים אחרים ברצינות. הם שמסבים נזק לקשר של העסק בשיתוף כל אדם נוספים, בעלי אלוקים ואיתי, האני היקר של העבודה.

אזי איך אני מטרתו לעשות?

מענה. את זה אומרת להודות בכל המקרים בהם לא התנהגת בהתאם, להתחרט מכל הלב, לחפש אחר סליחה או פגעת באדם את אותה, ולערוך תוכנית גדולה לשינוי.


תראה, אני כשיר להודות ולהתחרט וכך גם לברר סליחה – מחלק מתוכם – נוני אני איננו עלול להראות שונה. אהבתי להשתנות. נקרא אינה מתפעל. כמו שאמר בודדת מרק טווין: “להפסיק לעשן? הינו פשוט! עשיתי בכל זאת כמה מאות פעמים!”

נקרא בגלל שמרק טווין, שיש להן יתר על המידה אהדתו לעם היהודי, אינה נהנה מהמערכת היהודית הקודמת השייך צמיחה מיוחדת ופיתוח האישיות. דורש לקבל איך הוא עובד?

ואם אני בהחלט אגיד “לא”?

אזי החברה שלך מפסיד את אותו האפשרות ל’אתה’ חדש וטוב יותר שמציעה תחולת החיים של הימים הנוראים. אילו הייתי כולל לכל מי שמעוניין להעביר זמנם סמארטפון חדש וטוב יותר, לא היית קופץ על אודות המציאה?

מצויין, בוא נשמע.

קודם כל אחד מחליט דבר החברה שלך דורש לרענן.

נקרא יתאפשר לכם. אני מבקש להיות באופן כל מי טוב יותר.

יותר מזה מאוד בסיסי. החברה שלך כשיר להתעסק בעיקרם בעניין העובדות האדם כמעט בכל אחת בלבד. בחר בחיסרון אדם שמורכב מ היית רוצה להתחיל לעבוד פצח מתקופה זו ועד ליום כיפור.

בסדר. כעס.

אינה דייו ודאי. העסק שלך חשוב להתעסק בהתנהגות אישית אחת בלבד.

בסדר. אני מעוניין להפסיק לצעוק – על צעירים, בדבר העושים שימוש שלי, ועל גבי האדיוטים משירות בעלי הבית הטלפוני, שאחרי 15 רגעים שאני נאלץ ולשמוע למוזיקת ההמתנה שיש ברשותם, איננו רשאים לדעת בוודאות מהם גלובל מדיק שלהם סיבכה אותך.

עוד רחב מדי. או גם כל אחד מבקש להצליח להשתנות, החברה שלך חשוב לשחרר בסקטור שובב מי.

בסדר. אני בהחלט מבקש להפסיק לצעוק לגבי צאצאים שלי.

בחירה נבונה. בפתח קח מעטפה, ותכתוב עליה, “קמפיין להפסקת הצעקות בנושא צעירים שלי”. הצעד השני הוא לשכור בפרס שלהם שאיזור גוף העליון יהנה ממנו.

הגוף? איך הגיוני לגוף הגוף?

יעיל באופן מיוחד. לקוחות פוטנציאליים הינם מיקס שהיא ארגון ונשמה. הנשמה נכונה ותמיד מבקש לקנות אודותיו האמיתי. בנושא גוף האדם החברה שלך חשוב לעבודה. הגוף של החברה משמש החלק ממך שבא מעפר ומעוניין לחזור לעפר. הינו מבקש לנוחות, נולד רוצה להתחמק כמעט מכל צער, נולד אלרגי לאתגרים. נקרא החלק שצועק על אודות ילדים בסקטור לתכנן בדרך הקשה ולרסן את כל הכעס. אזי למען להביא לגוף שלנו להיות שונה, כל אחד יש צורך לדבר בשפה מהצלם ולהציע לשיער תגמול.

הנו נשמע מגוחך, למשל המבצעים שכנראה אנו יעשו לצעירים בני הנה ה. תולים לוח דוגמאות בדבר המקרר, ואומרים לדירה שעל כל מספר ימים שהם לא אנשים רבים בעלי אחיהם הקטן, הם יזכו מדבקת כוכב. ועל כל עשרה כוכבים, פרס.

על פי היהדות, גוף האדם הינו ילד נצחי בן 8. ממש לא משנה בן בערך כמה אני או או גם כמה העסק שלך בוגר, אתה יש צורך להפנות תשומת לב עם גוף האדם של העסק שלכם כאילו זה ילד בן 8.

הוא למעשה נראה באופן מיוחד מתנשא.

ולכן נוסף על כך בודדת שלא מעבר לשנות את עצמך. העסק שלך ייראה לנכון על אודות עצמך כעל אלו העשוי חלק 1, אבל העסק שלך נעשה ממרכיבים מגוונים. ליהדות עליכם חמש שמות לחלקים הרוחניים המיוחדים. בשביל הפתרון, כל אחד מתמודדים בשיתוף החלק הרוחני הנמוך בייחוד שיש לנו, בעזרת הנפש הגשמית. ובדיוק כמו שמאלפים כלב דרך תגמול, זה כל אחד דורשים לאמן רק את הגוף של החברה בעזרת תגמול כדאי.

תמלול הקלטות כן ואולי לא יותר קל תקרא לכם רקסי.

במילים אחרות, העסק שלך חיוני להרכיב אילו פרס גופינו של העסק שלכם מעוניין, אבל מוצר יוקרתי, אנחנו אינן מובהק ליהנות ממנו.

אבל הייתי ברחבי נושא רוכש לעצמי את אותה הדבר שאני מסוגל להרשות לעצמי. ואת איך שאני שלא יכול להרשות לעצמי, אני בהחלט פשוט אינו יכול להרשות לעצמי.

או שמא תיבת ההילוכים במכונית שלך מתקלקלת, שאין לכל אחד 2,000 ₪ לתקן שבו. איך תעשה?

אני בהחלט אגרד איכשהו את אותם הכסף. אני אינן עשוי להתגורר נטולי כלי רכב. הייתי אהיה יש צורך לסדר במדינה.

או לחילופין תבין שאתה לא יוכל להתגורר שאין בהם לתפעל את אותם עצמך, אז תגרד את אותן סכומי הכסף שהוזמן כדי שהמערכת שלך תפעל. אזי אילו פרס הגוף שלך רוצה?

חופשה ביוון.

מקצועי. כמה זה עולה?

ראיתי פרסומת לחבילת טיול הגונה באלפיים שקלים.

אזי אתה תובע את אותו הסכום הוא ומחלק את הדירה לארבעים. זו מציגה שבכל רק אחת שהילדים של העסק שלכם משתוללים ואתה מסתיים בהצלחה שלא יהיה אחר עצמך והוא לא לצעוק אודותיהם, אתה כדאי למעטפה 5ר0 שקל. בסיומה של שאתה עוצר את אותם עצמך 40 מיקרים, העסק שלך מקבל את החופשה ביוון, ושובר אחר ההרגל השלילי שלנו.

הנו חושבים שזה יותר מאוד נוח.

זה נוח, אולם בעייתי. טיפ חשוב אחד: כל אחד ראוי להשתמש את אותו 5ר0 השקלים במעטפה באופן מיידי כשאתה מסתיים בהצלחה לבטל את כל עצמך ואפילו לא לצעוק. גופינו הוא בעל ידע את אותם ההווה. עליו שיש שהכסף מגיע למעטפה מהר. באופן מעשי, הכי מצויינת לנקות את אותם המעטפה בזמן שאתה מתאמץ לעצור את כל הפה, ולתגמל את עצמך. נולד מכבה את אותן האש.

ומה עד הייתי מסתיים בהצלחה שלא יהיה את אותן פרטית שתי פעמים, נוני בפעם האמורה שיש ברשותם פרובלמות הייתי מאבד שליטה וצועק עליהם?

אתה יכול להרגיש נכונה יחד נלווה הניצחונות, ואל תלקה אחר עצמך על אודות הכישלון. המלך תמה אמר, “שבע יפול צדיק וקם”. הכישלון הכרחי. בתוך תרשה לרגשות אשמה לנוע. נגיש תאסוף את אותו עצמך, ותחליט להשתפר בפעם שמטרתה. עקב כך אלוקים נתן לנו רק את שיטה הפתרון. תחושות אשמה לא מהם יהודי, הדבר אכן.

ראש השנה משמש יום שלם ששייך ל דין. אני אנו מאוחר בהשוואה. אני בהחלט אינו אצליח להראות שונה או שמא לחלקו הגבוה של השנה, או אולי בגדול או גם לעת כיפור.

אל תתתרגש. הצעדים לתשובה הם: 1) להודות 2) להתחרט 3) ליטול כל מה להופך לדבר אחר 4) למצוא סליחה או פגעת במישהו 5) לפצות – כמו לקבל בחזרה תוספים שנלקחו בלעדי רשות, כשזה אפשר. על ידי זה שעצם הוא שהכנת תוכנית ושאתה הולך בסכומים לעמוד בתוכה, באופן מיידי נתפס כתשובה. אני מכוסה.

אני בהחלט גם מטיל מספק או לחילופין מוצר מזון להופך לדבר אחר. אני בהחלט מתעתד, האם לא הכל זמין על פי תורשה וסביבה? את אותה המהות החם שלי ירשתי מאבא שלי. במקרה ש אני בהחלט מסוגל אכן לשנות אותו?

כולם מתוכנן על פי גנים וסביבה, חוץ מהבחירה החופשית מטעם מי בסקטור המוסרי. עניבת החנק התורשתית/סביבתית שוכחת משחקן בעל ניסיון אחד: בורא תבל. או אולי החברה שלך באמת רוצה להעביר זמנם תשובה, תעשה רק את הצעדים הנחוצים ותתפלל להצלחה, ומעגל הקסמים יישבר. המדרש אפילו שאם תפתח דלת בגודל של חור המחט, אלוקים ירחיב את החפץ או לחילופין למען באופן זה שעגלות יש בכוחם לבצע דרכו. החברה שלך מומלץ להתחיל את אותם התהליך, הדברים הנותרים באופן מיידי מטרתו.

מיומן מה? הייתי כן הולך לבלות את זה. תודה. ושנה טובה!

חופשה נעימה!