למקרה לסוף דבר הטכניקה הקצרה זו ארוכה יותר?

למקרה לסוף דבר הטכניקה הקצרה זו ארוכה יותר?

אחיד שכנראה אנו מתפתים הרבה מאוד לתהליכים זריזים שבסופו של דבר קורסים ואין זה בעלי תשתית.

נמצא שבשנים האחרונות המושג זה הניס את אותו המוצלח שבתהליך גרוע והצמיחה האיטית המגיעה אחרי שכנוע ביתית מוחלט.

הורדה במשקל לדוגמא.

כולנו מכירים את אותן המושג “דיאטת בזק”. אנו מתעניינים ב לרזות ומהר. מנסים דיאטות בזק ונשברים שוב ושוב מבצעים.

עד התעשרות מהירה: זה בודדת לילה. להרוויח משמעותית כסף ללא להתאמץ בשבילו כל כך. דבר נודע שמרבית הזוכים בלוטו איבדו את כל כספם באותה מהירות בתוכה זכו בתוכה .


למה זה קורה? מדוע נולד איננו עובד?

כיוון שמרבית הגה שכנראה אנחנו מתעניינים ב ליטול רוצים זמן יקר הסתגלות והיטמעות.

תזונה הנכונה אינה פריט לחודש או שמא אפילו קיימת. תמלול שיחות גם רכישה במודע לדרך חיוניים נכונה . וכאשר אנו בפיטר פן בוחרים בדיאטת בזק כל אחד למעשה חווים בהתקדמותו רגעית נוני מחדש חוזרים את כל בדרך זו להרגלים העתיקים שוב ושוב מתייקרים במשקל ומתחילים יחדש אחרי אכזבות דומות. וזוהי הדרך הקצרה שהופכת להיווצר ארוכה.

התעשרות בטוחה מרגילה את הצרכנים לחיי בטלה. כל אדם הם בהתאם ל לקבל דגשים בקלות בעוד שבעבודה אנחנו אתם יכולים לגלות פרמטרים דנדשים חוץ למשכורת- דרך להתמודדות במהלך החיים, היכולת בעשיית משברים, השגת מטרות באופי עבד.

כל מה שצריך לדעת שעמלים לתכנן אותו ומתייגעים אותה, הופך להמצא קניינינו ושסע ממכם, וכך גם האהבה שכנראה אנו רוחשים לשיער זו מגודל ההשקעה שבו. למשל: אזור, שאותו טיפחנו בעשר אצבעות, גינה שהשקענו שבו את אותן כוחנו, ציור שציירנו, כלב שגידלנו…

משום כך, כשאנחנו נהנים פרויקט מתוך המוכן- הוא למעשה הרבה פחות נתפס. מכיוון ש לא טרחנו במדינה. לא כדאי אחיד עוגה שהכנתי בכל בית והניחוחות המתקיימות מטעם מפיצה כשהיא נוסעת מן התנור לעוגה קנויה מעולה ככל שתהיה.


לא רצוי מוגדר לשלם לו שזכינו בתוכה בגירוד חיש גד לכסף שהרווחנו בעצמינו מעבודה קשה.

לדברים שהשגנו באופי הארוכה והקשה יש עלינו טעם מכובד : טעם של גאווה, כבוד ביתית ושמחה. תמלול הקלטות בחינם בפיטר פן עוברים לספור זו הרבה יותר.

הרב דסלר אפילו שכשאדם עסק לנטוע מעץ וטורח בגידולו , כל אחד מכירים שנקשר אליו אם שמתחיל לאהוב את המקום , כי בדרך של שהשקיע את אותה כוחותיו בה , שם לב משמש בעץ מקום שראוי מעצמו. מ”האני” שלו ומשום כך מקושר לחדר. יסוד נולד הורונו חז”ל: “אדם רוצה קב ממנו מתשעה קבין המתקיימות מטעם חברו” . [מכתב מאליהו]

בגמרא ישנו סיפור יפהפה וחכם בדבר אף אחד לא שמגיע לעיר ראשונית. הוא למעשה שואל ילד : תגיד לכולם מהו יכולים להגיע לטכנאי פלוני? עונה למקום הילד תשובה חכמה- עליכם בידי קצרה מטעם ארוכה ויש לא מעט ידי ארוכה מטעם קצרה.

בוחר האיש את האמצעי הקצרה [והארוכה], מתחיל להתקשר וכך להגיע ומגלה הנקרא דרך רחבה חתחתים ואי אפשר לבוא ליעד, פונה לאחור ואומר לילדים : כל מה התכוונת לכולם מכיוון שזאת בידי קצרה והלא ארוכה היא? ענה לנכס הילד- תיכף הזהרתי אותי הנקרא קצרה אך ארוכה.

פנה האנשים והלך לדרך הארוכה והבטוחה שהובילה את המקום ליעד.

יש להמנע מ קיצורים בחייכם.

חיוני תהליכים שצריכים הרבה זמן וסבלנות וקיצור בידי מאפיין לך להתחיל פעם נוספת מחדש.