Auto Draft

Auto Draft

יש עלינו שווקי מחקר מקיף שנקרא עליונות מדומה (Illusory superiority) שחוקר רק את הצורה במדינה אנו בפיטר פן מעריכים את אותה עצמנו. קלוש מספרים ממחקרים שנעשו:
87% מהסטודנטים בשביל MBA בסטנפורד דירגו את עצמם אל מעבר החציון.
68% מהמרצים באוניברסיטת נברסקה דירגו את עצמם בתוך 25% העליון.
70% דירגו את אותם עצמם תוך שימוש מסוגלות הנהגה אל מעבר החציון.

85% טוענים שהם מסתדרים בעלי שונים יותר טוב מהחציון. 25% דירגו את אותה עצמם בתוך 1% העליון.
93% מהנהגים טוענים שהם מוצלחים מהחציון.
88% מהנהגים טוענים שהם כבר מחבבים למעלה בטוח מהחציון.
(לגבי הנהיגה, כנראה שבארץ המספרים הינם קלוש בהרבה גבוהים(…

המספרים דומים לזמן הרבה מאוד עניינים כמו: IQ לעומת הסובבים אותכם,
מאגר כל עוד חתכי גיל של החברה שלנו, נוי הזוגיות בבדיקה אל מול לאחרים, נפוצות בהשוואה לחברים, מסוגלות קוגניטיביות, ציבור פעילות מעולה ובעוד מקומות.


מכיוון אלו זה טוב, בגלל זה מעניק לכל המעוניינים סמוכים לקנות דגשים ולהעז. מצד שני, אין אפשרות להתעלם מההשלכות מסוג הוא למעשה בנושא יחסים בפעילות, לגבי זוגיות, בעניין הסובלנות של העסק כלפי נעבר לכך, בדבר הנכונות לקבל דעה מתחלף ועל הנכונות שבבעלותנו ללמוד ולהשתפר. בשביל מה שמקובל עלינו להשתכלל אם אנו בפיטר פן באחוזון העליון?

בפרשת השבוע (וישלח) בספר הזוהר נכתב “והיצר הרע מגביה לבו ורצונו השייך אחד בגאווה, וזה מתרחש השלישי… אם שיצר לא טובה מתגאה על גביו ומושך אודותיו לגיהנום”. יצר לא טובה הנו את הדירה עוצמה בנו שמרחיק את הציבור מאהבה, משמחה ומאושר. כל מי מה שצריך שלו זאת הגאווה. וזאת שפה אינם מדובר כאן בעניין גיהנום לדוגמה בסרטים המצוירים. גיהנום הוא למעשה הנעשה במדינות שונות בעולם זה בוודאי, שבה אנחנו לחלוטין בארון שליטת היצר. גיהנום, הינו מריבות שלא פוסקות במעונכם ובעבודה, הוא מאבקי כוחות, זאת נזקים באנשים שחשובים לכולם, הוא העדר יציבות ממשלתית, זאת התנהלות שמביאה לפגיעה בשם שברשותנו ובפרנסה שיש לנו ואחרות מקרים רבים. כולם רוצים גיהנום לפעמים.


טקסט הזוהר ממשיך ומתאר “מי שאינו מתרחש את כל היצר שלילית, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מתגאה חוק… ואז יצר הרע מתהפך להמצא עסק להם, שלא יהיה מסוגל לשלוט להמציא אותו. ולהיפך, את הדירה כל מי בקיא להמציא אותו, כמו… ואתה תמשול בו”. במילים אחרות ברגע שהיינו ממש לא נכנעים לגאווה ולחשיבות העצמית של החברה, אנחנו מפסיקים לשהות באותו מקום שליטת היצר שלילית ומתחילים לשלוט שבו. אז חאפר להתגורר חיים נטולי דרמות, כעסים, דאגות, עצבות ועצלות ואז נוכל להתחיל לפעול בשמחה, ביצירתיות, באבטחת ובאהבה. נקבל שליטה בחיינו של החברה בשטח שנהיה מנוהלים שיטה תבניות תמלול הקלטות .

נתחיל לדאוג למקומות אשר בהם כל אחד גאים ללא כל פקטור מספקת, ושבהם אתם מתלבטים עליונות מדומה. (האמת שתמיד העליונות מדומה, בגלל ש מה יש להניח שניקח זכויות יוצרים בדבר מתנות וכוחות שקיבלנו מהאל?) נוותר לחלוטין בנושא הנחיצות בהשוואה לאחרים.ואז אולי נתחיל ולשמוע הרבה פחות בהרבה לאחרים, מהם שבהתאם יוביל לשינוי השיח הציבורי ואפילו כתוצאה מכך וגם היחסים הבין-אישיים שבבעלותנו ישתפרו במצב משמעותית.