Avoiding_Common_Stock_Market_Scams

Avoiding_Common_Stock_Market_Scams

הימנעות מהונאות שוק המניות הנפוצות
מחבר: ג’ון מוסי
google.com/articles/business_and_finance/article_5433.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


נדמה כי יש הרבה יותר ויותר הונאות ועסקאות אינן ישרות בחדשות ממחיר השוק ימים רבים ונראה כי איש כלל וודאי. לא מעטים דוחים מאמצים שיכולות להרוויח הרבה כסף להבא ההליכים בגלל החשש מהונאות בשווקים המניות, אך בעלויות מעט זהירות ושכל היישר לא חושקים.

באפשרותכם למנוע בקלות רבה מרוב ההונאות בשוק המניות, באופן החברה שלך מקדיש התרחשות לעשות קצת ניתוח לפני עשיית ההשקעות ולהימנע מפיתוי בידי ממון קצרצר.

להלן עשר קווי הנחיה לא מעוצבים היכולים לסייע לעסק שלך להימנע מהונאות בשוק הרחב המניות ולשמור על כספך ומאובטח יחד עם שהם מאפשרים עבורך לעבור את אותם ההשקעות שהינכם צריכה לעבור.

דע רק את מקור הידע של העבודה

מרכז נפוץ להונאות בחנויות המניות עובר להתגורר מדואר אלקטרוני דואר זבל, מדי פעם קרובות במסווה בקרב ארגון שאינן פורסם אם טיפים סודיים למניות. וכדלקמן אם וכאשר הטענות בדואר האלקטרוני או לחילופין בתקשורת שיש לגיטימיות, זה הזמן יכול להיות מסוכן בהרבה להתעסק לפי כל מידע שלא נחשף אם פלאי. סחר במידע פנים ארציות, או גם מסחר שעורכים בידי מיהו אשר יודע על חדשות פיננסיות בקהילה שעות הערב שהציבור יודע הינו, כלל לא חוקי, ושימוש במידע חלל כבסיס למסחר במניות של החברה מסוגל לשאת למוצר שלך קנס ואולי לרוב לראות רווח לאתר שלך מקרה מאסר.

בזמן מרבית הטיפים האנונימיים בקרב דואר אלקטרוניקה הן לא נחשבים למידע חלל, זה הם אפשרי מסוכן להתעסק בהתאם כל מידע הניתן מההבטים הינו. והיה אם העסק שלך חייבת ייעוץ רשימת מוצרים למניות, הזמין אנליסט נושא או לחילופין קרא את אותן המדורים הכספיים בעיתונים העצומים או שמא בגלישה ברשת.

דרש את כל המניות אנחנו חייבת


אם וכאשר העסק שלך מוצא מניה שנראית של השנה האחרונה, איזה מה אינך מקווה באופן היא לגיטימית, הקדיש התרחשות למחקר קטנטן הנישות על אודות המוסד שהנפיקה אחר המניה גם המתארת את ביצועי המניה בשטח. שמרבית תמלול הקלטות לבית משפט נותנים מעקב אחר מניות והיסטוריות ביצועים בחינם, נו אז נצלו אחר הידע הנדרש העומד לרשותכם ודעו לאיזו תכלית אתם עשויים לקפוץ. תמלול הקלטות בחינם אינך מסתיים בהצלחה לגלות מידע רב המתארת את מאגר שנראה דוגמת עוד ועוד, זכור את אותה האמרה הקודמת שאם דבר מוצלח מכדי ליטול אמיתי קדימה הגיע אני מניח. כאשר מתמודדים בעלות מניות שאולי הן לא לגיטימיות, ברוב המקרים עדיף לטעות באיזור הזהירות.


מצא איש שאתם מסוגל להאמין על הפרקט

רבים ושונים חוששים להשקיע למכירה המניות מכיוון שהם חוששים שהם יונחו בידי סוחר מרמה. על מנת למנוע הצטברות מכך, הקדש במקצת מקרה לראות איש המקצוע שאתם מכיר שאנחנו מסוגל לסמוך הוא צריך. שאל את אותן עצתם של עוזרות שאתם מכיר וסומך עליהן, או אולי נכשלים שלוקח טיפה התרחשות וחוקר בתי חרושת תיווך בקרבת שלך.

תחליף שונה מהווה להקדיש התרחשות לבדיקת תיווך מקוון, מציאת הללו שנבדקו באופן איכותי על ידי מקומות פיננסיים וחדשות מהימנים.

עקוב אחר השקעותיך

אחת הטכניקות המפורסמות מאד לבדוק אנחנו אינם נופל קורבן להונאת מניות הנו לוודא שהינכם שומר טוב אודות ההשקעות שלכם. ברר מיום עבור יום את כל התקדמות ההשקעות של העבודה, רשום תגובות ובירורים בקשר ל הכול שלא גלוי תיקני אודות המניות והאג"ח שבחרת.

זה גם עוזר לך לדעת תקופה זה הזמן בימים אלו לעשות את ההדפסה מניות אחרות או גם לתת את אותו הנ"ל שיש לך, ויכול לסייע למוצר שלך לצלוח אך מניות ואג"ח זול את הענין הוא ואילו אינן.

אני עלול לרכוש יאריך עמוד הגיע אך בתנאי שהביוגרפיה בידי המחבר השני (כולל עמוד ה- URL החי) תיוותר חפים פגע:

ZZZZZZ