Asbestos_Testing-_Necessary_Protection_Against_Killer_Diseases

Asbestos_Testing-_Necessary_Protection_Against_Killer_Diseases

בדיקה של אסבסט – הקפדה הכרחית בגלל ש חיידקים הרוצחים


379

סיכום:
פיקוח על אסבסט הוא האפשרות כדי להעריך נוכחותם של אסבסט בתהליכים התעשייתיים, בבנייני המגורים ובחפצים. עלות ספר תורה נעשה בדרך כלל כחומרי בניין בבניינים ואפילו עד 2 החיים אחורה. תרכובת ספר תורה קטן , אסבסט הנו השם שלו המקובל לקבוצה על ידי כמה מינרלים סיביים המופיעים אם וכאשר מקורי שטמונים בתצורות סלע מסוימות. במסגרת זמן הכרייה והעיבוד, אזבסט מקיימת סיבים דקים וקלילים בצורה ניכרת שמשתחררים בנוחיות לאוויר.


מילות מפתח:ארגון המאמר:
בדיקת אסבסט הוא הדרך כדי להעריך נוכחותם בידי אסבסט בתהליכים התעשייתיים, בבנייני המגורים ובחפצים. אסבסט נהיה למרבית כחומרי מרכז בבניינים ידוע שעד שתי שנים רבות אחורה. תרכובת מינרלית, אסבסט מהווה השם הפופולארי לקבוצה בידי 6 מינרלים סיביים המופיעים אם וכאשר טבעית השכיחים בתצורות סלע מסוימות. במסגרת הזמן הכרייה והעיבוד, אזבסט מקיימת סיבים דקים וקלילים באופן משמעותי שמשתחררים בנוחיות מרבית לאוויר.

אחרי שחרורם לאוויר, חלקיקי האסבסט בעלי זכאות להישאר מןשפעים לנצח. סיבים אילו הן לא נראים לעיניים אנושיות ובעת שאיפה יכולים לגרום לבעיות בריאותיות חמורות הכללים של סרטן ריאות. הוא השאיפה מכיוון איתור אסבסט היא בעצם אופן השגחה הכרחי לבני אדם המטפלים ועובדים עם כלי אסבסט. עוזרות המטפלים באסבסט או במוצרים המכילים אסבסט, כולל אלו העוסקים בכרייה, בייצור או לחילופין בעיבוד אסבסט יש את בסיכון בריאותי ניכר. משאבים המכילים אסבסט וצינורות מיוצרים מ מלט עלולים לזהם אפילו אדם שתייה.

פיקוח על אסבסט הנו מכריח ומומלצת בצורה ניכרת במגזרים בם התעשייה הקשורה לאסבסט נתפסה פונקציונלית או אולי ששימשה אסבסט כחומר.

ביסוס נוכחות על ידי אסבסט

אנו יכולים להניח בבטחה כיוון גורם הנו אסבסט או לחילופין מכיל אסבסט היגויני יאללה מופיע בבירור שונה על אודות התווית או שמא מאומת בידי היצרן. לחלופין, באחריותו לצלוח תהליך של בדיקת אסבסט על מנת לבדוק רק את היעדרם אם הימצאותם על ידי משאבי אסבסט. איתור אסבסט קריטית פחות או יותר באופן חומר מעין זה ניצור ברשימת הדוגמאות על ידי ה- EPA בקשר אקולוגיה בידי הדפסים המכילים אסבסט החשודים, ויוצרו מהעבר בעלות אסבסט.


דגימת אסבסט

דגימת אסבסט מהווה קודמת לבדיקת אסבסט. דגימת וניתוח אסבסט מוכרחה להיות מבוצע שמו של באמצעות מנהל צוות מקצועי. מסוכן לגלם הוא בעצמך, מבלי להחזיר מידע יספיק אודות הפנוי וללא דרך זהירות נאותים. באופן גישה למעבדה היא לא אפשרית ואתה רוצה לשכור את כל הדגימה בעצמך, עליך להיזהר בצורה ניכרת שאינן להתחיל סיבי אסבסט לאוויר אם לעצמך.

שיטת איתור אסבסט

הוא ניתוח מיקרוסקופ מאור מקוטב (PLM) בידי מעטה חשוד באמצעות מיקרוסקופים מצמידים מהווה תכלית על ידי ה- EPA לבדיקת אסבסט. אפקט מחקרים האסבסט קובעות את אחוז וסוג האסבסט הפועל במשאב הדגימה.