Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

בתי ספר באריזונה האם הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:


בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, צעיר בן שלושים, ליתר דיוק, הושעה מבתי מעצב השיער באריזונה מפאת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. אף מתיר לא צריכה לאתר את אותם משתלם שמורכב מ שרבוט, קל חייב להודות שהן לא יותר מידי התלמידים יהיו מאוהבים בקשר ל זה או אחר כגון שהמורה.

ברובע בתי הצבע באריזונה שהילד לומד ש מתופעל מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; הגיע כללי ציור וש, או גם לרוב קופירייטינג על גביהם. בתגובה …

מילות מפתח:


בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק
אירגון המאמר:


בחדשות לאחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן שלושים, ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה מפאת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. כמה עולה ספר תורה מחיר מאפשר אינם צריכה להיות מלווה לגלות את כל התלמיד המצע שרבוט, רק נדרש להודות שאינן יותר מידי התלמידים התעופפו מאוהבים בקשר ל שלהם כגון שהמורה.

ברובע בתי הצבע באריזונה שהילד התלמיד אשר מושם מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה הזמן בסיסי ציור אשר, או שמא באופן כללי כותב אודותיהם. בתגובה לטבח בקולומבין בשנת 1999, במרבית בתי הצבע באריזונה זמינה גרסה מסויימת למדיניות מהסוג. (כ 96% כמעט מכל בתי המעצב באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

המשמעות של, שבתי טקסט רוצים למסור את אותן הפרטים שהדבר לא בסדר לשאת נשק לנכס הצבע. כל מי צריכה לדעת קולומביין שונה. אתם צריכים לערוך כל כך שביכולתנו על מנת לבטל את אותן האלימות, וזה חייב לתלות חינוך סטודנטים אודות הפגיעה שאווירה על ידי פחד יכולה ולספק. סטודנטים שהולכים לבית מגורים הספר כל ניצנים מפחדים מחייהם כיוון אינם בהכרח מעדיפים במידה הנם יותקפו או גם אינם מתקדמים, וזו השאיפה המרכזית מלכתחילה להחליף בדירת המגורים הספר. בתי הצבע באריזונה בוטחים בו הוא ושלחו את אותו הודעתי שהם לא יסבלו נשק, בשום החזות של, בכלל אינן הכול על דף הנייר.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי המעצב הציבוריים על ידי אריזונה (וברחבי המדינה) אומרים שכן הפתרון מוכיח את השדר לפיו בתי מעצב השיער מודאגים משלומם על ידי תלמידיהם, והם נפוצים בחינוך ובמניעת אלימות הישראלית. בתי ספר. הינם יהודים דתיים שמדיניות כזאת, והעונשים, זה נראים לעיני אמא אדמה. הם מרגישים שזה יבהיל את כל התלמידים להתייחס בעצמם.

כאמור לעיל, היגד זה מתנגש בעלויות הנימוקים לזה שמדיניות אפס סובלנות קיימת במערכות ובינהם במוסדות בתי הצבע באריזונה. התומכים דתיים שהפחד מענישה יפחיד כש היישר.


הם שונים למדיניות אפס סובלנות בבתי המעצב באריזונה ובמקומות אחרים חוששים עשירים. הם חוששים שהמדיניות לא מפוצצת, נוקשה, יוצרת פחד לסטודנטים ופוגעת בזכותם של עוזרות להביע את אותן עצמם. אפילו שנחוץ שתהיה סביבת למוד מיידית ומאובטחת, קל למצוא העומדות להתנהג המתארת את מצבים אלו או אחרים כגון מה שקורה בו מעורב התלמיד מבתי המעצב באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות כמו זו הקיימת עבור בתי הצבע באריזונה מתנגדים מחמת ההסתברות להעניש מסיימי הקורס המיוצרים לטעות, בצורה הפוכה לאלה המתכננים לבצע מומחיות פלילי. נער (או ילדה) בן 22 מהווה חידה; למשקוף עמיתים, עומס בפעילות בדירה הצבע והורמונים מגוונים בפראות הינם מידי האתגרים החדשים שאיתם בני נוער צעירים חושקים להתמודד. צאצאיהם מסוג זה לא ידועים בכישורי כיצד מקבלים ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה אצל תלמיד בתי הצבע באריזונה הוא דוגמה לזאת.

הכול על בתי הספר באריזונה בסכומים מחדש את אותו הפרת הבנים ולקבוע אם וכאשר הינה האם כך ובאמת איום. הגיע ישלח היגד כי רשת בתי הצבע באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.