Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

אסבסט-מינרל קסם רוצח שלווה
מחבר: דייוויד קנט
google.com/articles/legal/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: כללי
מאמר:


בקרה בדבר עכשווי אסבסט בפעילות 2002 (סקרי אזבסט)

(התקנה הראשונה 4; חובת תחזוקה אסבסט)


עכשווי הבקרה אודות אסבסט בפעילות (CAWR) 2002 מטילות מכריח חוקית הכול על כל אחד המנקה לתחזוקה ותיקון של אזורים שלא בביתו ושטחים מעורבים על ידי אזורים מקומיים מושכרים ל: –

1) להגביל והיה אם יש אסבסט והיכן הינה קיים

2) נניח כיוון אסבסט קיים בסיסי והיה אם הוכח אחר

3) ציין רק את הממצאים וההנחות

4) עקוב אחר מקום יותר מידי אסבסט

5) יישם תוכניות לניהול הריסק כמעט מכל אסבסט


6) ספק מידע לבאים בנושא שיש להן אסבסט

שאלות ראשיות

לאיזו תכלית משפיע האסבסט אודות העסק שלי?

ראוי לבנות מסחר שהוקמו ערב 1999 להפיק סקר אסבסט. במידה החברה שלך בבעלותך אם בבעלותך המיועדים לכל שטח אחר שאינם יום יומי (כולל כל הדירות המסחריים, הציבוריים או לחילופין התעשייתיים) או מקומות בבית בעלי רהיטים משותפים (למשל פינות מדרגות, פסי איכותן, מסדרונות), עליך לפתח ולנהל רישום אצל כל התכשירים המכילים אסבסט ( ACMS).

במידה ו עלי לשטוף הדפסים המכילים אסבסט (ACM)?

לא, לאו בכדי. החובה היא למסד כל סיכון הרבה פעמים היא בעצם בתדירות גבוהה נשאר באתר ומצבו נרשם, מנוטר ומנוהל.

הביקוש נוצר השימוש העיקרי באסבסט במבנים?

ציפויים מרוססים; המתארת את אתרי אינטרנט פלדה, מחיצות בסגנון ותקרות, להגנה מפני בידוד ואש.

הַשׁהָיָה; בידוד הכול על דודי צנרת ותעלות

לוחות בידוד; במחיצות, דלתות אש ואריחי תקרה

כלי מלט אסבסטוס; יריעות המתארת את מחיצות וגגות, אריחים, מיכלי מים קרים, מרזבים, מחיצות וגימורי עץ דמוי גבס דקורטיביים.

כל מי ישנם בסיכון?

אף אחד לא שמתחייב להתעסק מטעמכם במקום המשפחה כמו אינסטלטורים, חשמלאים, נגרים, אומנים ומעצבים. לרוב בנות דברים מובאות בסיכון כשיקרה בעלי מקצוע בגדי העסקה מלוכלכים.

"נשימה באבק אסבסט רשאית להצעיד למחלות הקשורות לאסבסט"

אילו סוגי אסבסט מסוכנים?

לכל רמות האסבסט מותקן אפשרות להביא לסרטן ריאות.

זה הזמן קל גובה סיב אחד כדי להרוג, נו אז במידה אתה דורש לפרטים נוספים בדבר סקרי אסבסט או אולי כל יסוד בריאות ובטיחות שונה, למה אינם להכין משלוח דוא& ספר תורה ספרדי ;ל לכתובת info@centralsafetyconsultancy.co.uk ואחד מהצוות שלנו יותיר איתך קשר בקרוב.

www.centralsafetyconsultancy.co.uk