Asbestos_Roof_Tile__Steps_To_Avoid_Health_Hazards

Asbestos_Roof_Tile__Steps_To_Avoid_Health_Hazards

אריח גג אסבסט: צעדים למניעת סכנות בריאות לא תקינה

338סיכום:

מבוא:

גג האסבסט מהווה בעצם חומר קירוי מסריח בידי אסבסטוס. הוא מתוחכם ממינרלים טבעיים שיש להם סיבים נטורליים. טיבן הסיבית בידי אסבסט נחשבה שימושית בכלי בניין יחודיים. כתיבת ספר תורה בידוד צנרת, פלוטיליה, וחסימת אש. חומרי גג נלווים ובינהם שלבקת חוגרת, עיזים, מבקש ואריחי גג הוכנו ואלה הנם על ידי אסבסט.

הסיכונים בידי אריח גג על ידי אסבסט:

אריחי גג אסבסט מסוכנים לחימום …

מילות מפתח:מוסד המאמר:

מבוא:

גג האסבסט הוא בעצם גורם קירוי מגעיל בידי אסבסטוס. היא לא פשוט ממינרלים נטורליים בעלי סיבים טבעיים. המקצועיות הסיבית בידי אסבסט נחשבה שימושית במשאבי מוקד שונים. כמו בידוד צנרת, פלוטיליה, וחסימת אש. כלי גג מאפיינים למשל שלבקת חוגרת, עיזים, לוקח ואריחי גג הוכנו וכדלקמן הנם על ידי אסבסט.

הבעיות על ידי אריח גג בידי אסבסט:

אריחי גג בקרב אסבסט מסוכנים לבריאות מכיוון שחלקיקי אסבסט המשתחררים מהאריחים יכולים להביא למפגעים בריאותיים בדרכי הנשימה. סכנות בריאות לא תקינה מסוג זה מתרחשות כאשר סיבים נשימים משתחררים לאוויר ואז נשאפים בגופכם. חומרים המכילים אסבסט מחולקים לשתי קטגוריות פריך (ניתן להפחתה לאבקה בלחץ יד) ואינם שבירים. התפקוד בחומרים המכילים אסבסט שאינם פריה כלל לא מפריע מכיוון שהם אינן משחררים סיבי אסבטוס מסוכנים לאוויר. סגנון זה הזמן בקרב הדפסים לא משחרר סיבים קל אז אתה משפיע עליהם מכנית על ידי פריטים, מקדחות ומסורים.


שלבי הגנה:

שישה שלבי שמירה נחוצים למניעת שחרור סיבי אסבסט במסגרת הזמן הסרת אריחי הגג של הבניין בידי אסבסט. בשלב הראשון, נדרש לערב משאבי קירוי עם חומרים לא שבירים (זפת, מבקש, אספלט). ערבוב זה מכביד המתארת את סיבי האסבסט, מונע את אותן שחרורם ונמנע משאיפה. השלב אחריו כללי את אותן הטכניקות ההסרה הבטוחות, שלהן משתמשים רק בכלים בעבודת יד כמו אתים ופטישים במטרה להפשיט את אותן מעטה הגג מהבניין. שלב שלישי ממליצה להרטב את אותם האסבסט שעות הערב שהינם מפריעים לו. שלב השגחה רביעי מכסה את אופן כל טיפול בחומרים במהלך ההסרה ואחריה. הצעד מספר חמש מציין שוב ושוב שעושים שמסירים את אותן משאבי הגג צריכים להיות מאומנים ומוסמכים בהתאם לתכנית הכשרה מספקת אצל EPA.

כשר להסרת אריחי גג אסבסט:


בהתאם ל תקנות OSHA הן ההורים והן הילדים העובדים עם הדפסים המכילים אסבסט רוצים ללבוש רכוש נשימה ואמצעי שמירה אינדיבידולים שונים במסגרת הזמן תהליך ההסרה. ניתן למצוא דיני שונות על ידי ישראל ואף הפדרליות המסדירות רק את הסרת אריחי הגג בידי אסבטסוס וחומרים נלווים המכילים אסבסטופ.