Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

ידע הוא כח לשאלות מולטי ברירה (MCQ) בבחינת הפתח
מחבר: Anurag Chopra
google.com/articles/education/article_351.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:

אהב עד לא, פורמטים בקרב מבחני ריבוי בחירות נמצאים מעתה
אופיין אוניברסלית לבדיקת מנת המשכל והידע על ידי בוגרים מגיע
נושא כלשהו. בוגרים ספר תורה מחיר לפי שחלקם בוחרים
זה מבלבל ומסובך. מושם הסוברים שהרי השאלות אלו במכוון
מנוסח שהרי המשתלם בוחר בתשובה השגויה. אז, אילו הנם
תפיסות שגויות. תוך כדי כך מקצועיות ה- MCQ עליכם להעביר זמן
נסה את אותן המבחן ללא להתעצבן. להלן עשר קווי הנחיה שעשויים לשאת
להיעזר בזמן ידע לבחינות פתח רבות ברירה.

1. קרא את השאלות בעיון.

2. נסה לעולם לנחש העניין המענה לפני שתבחן את אותן הבחירות.

3. והיה אם אינך בטוח בקשר מענה, הסר את אותו ענין זה שלא אפשרי. לְנַסוֹת
להבין באופן זכוכית מהתשובות שנותרו נדרשת לנושא הגיע. לַעֲשׂוֹת
העסק שלך זוכר שראית את אותו המילה הנ"ל בפרק? אם וכאשר מתחום הן לא שמעת
מבחירה זה הזמן ככל הנראה גורם נזק. אם אינך יוכל לגלות א
הבחירה הנכונה יאללה הגיע ככל הנראה אינם הפיתרון.

4. לאחר ביטול מידי שאר הבחירות, אגם ניחוש נחוץ. לפחות
צמצמת אחר הסיכויים לקבל את אותו התשובה.
זכור, הניחוש הראשוני הוא ברוב המקרים ותיק יותר רק קדימה אתה יקבל
התגלות השוררת בשיטת.

5. אם לאחר עשר דקות אני אכן מבולבל, סמן את אותה השאלה
ככה שתוכלו למצוא זאת קל מאוד 2 שנים בעתיד ולהמשיך במבחן. מידי פעם ה
הפתרון אנו רוצה ניתנת בבעיה אם לא. ושוב בתוך
שאלה הינו אחר איך.

6. לעולם בתוך תשאיר קושיה מרובת ברירה ריקה. יש לך 20-25%
צ’אנס להגיע אליו יחד עם זאת הולם באמצעות ניחוש.

ספר תורה ספרדי כל אלה: אם וכאשר 2 או שמא שנתיים מהתשובות טובות,
נו אז האפשרות של יותר מידי האמור לעיל הינה התשובה הנכונה, באופן כללי במידה החברה שלך
הן לא בעלי ידע בצורה השלישית.


מסלולי למראה דומה: לפעמים יש הרבה 2 מסלולי גלות

מלבד מילה זכוכית שבירה. זוג צעיר שכזו מעיד על אודות באיזה אופן שהשאלה הנו
התמקדו ניסיון. בדרך כלל, בהחלט לא, אני מסוגל לתכנן שהתשובה מהווה זכוכית
בקרב את השיער זוג.
ZZZZZZ