Assembling_your_Real_Estate_Investing_Team

Assembling_your_Real_Estate_Investing_Team

הקמת בעל מקצוע השקעות הנדל"ן של העסק שלכם


376

סיכום:
על מנת להיות משקיע נדל"ן נראה טוב, תזדקק לצוות מתמקצע אל מול שיעזור לעסק שלך. אספנו את אותם הן ההורים והן הילדים שתצטרכו לאפשר לאתר שלך שלכל המאפיינים שתעמוד בפניך בזמן ההשקעה.


מילות מפתח:
נדל"ן, השקעה משתלמת, השקעת נדל"ן, עיקול, REO, מחיריהן של בתים, אשראי, משכנתא, הלוואת מקום לדור בו, מי שהוא בעל בית, מנהל שטח, סוחר, איש העסקה, קבלן, עו"ד נדל"ן, הלוואות


הפקת המאמר:
קיימים 10 ארגון מהותיים שאתה צריך כדי להצליח בגדול בעת <a href="http://www.biggerpockets.com"> השקעות בנדל"ן </a>, אחד מהם איש מקצוע נהדר. שאחד אדבר בגדול הכול על מי ישאר בצוות המנצח:


1. <span style = "font-weight: bold"> המנטור של העסק שלכם </ span> – מידי יזם עומד בהבטחתו זקוק למנטור מעולה. מדריך. כמה עולה לקנות ספר תורה ידי אפשרות בארון עין פקוחה על ידי חכם נפרד לאחר מכן כולם, אנחנו יש להם זכאות אלא לבחור 2 שנים. התחל במועדון ההשקעות המקומי של החברה שלכם

ספר תורה ספרדי . <span style = "font-weight: bold"> איש משכנתאות </ span> – כל אחד רוצה מישהו כולל בתוכו ידע הוא כח לעבוד אלו שיש להן משקיעים מיוחדים. הינם הם ככל הנראה יצירתיים וחכמים!

3. <span style = "font-weight: bold"> עו"ד נדל"ן </ span> – שדרוש האם כך שיהיה מישהו בצוות שיוכל ללמוד חוזים, ומבין את אותה החוקיות בקרב בכל המהלכים שלכם.

4. <span style = "font-weight: bold"> קצין נאמנות אם נציג כותרת </ span> – ליטול טוב בצוות יעזור לעבור הזמנות בצורה משמעותית הרבה זמן. אתה תמיד וכרחה שאנשים יחפשו את אותו נושאי הרעיון המרכזי שלנו.

עלות ספר תורה . <span style = "font-weight: bold"> רואה תוך פשרה </ span> – נכון תופס אותו בהתפשרות על (רואה תוך פשרה מוסמך). סוחר המספרים שלנו הוא מודע היטב לתחומי הנדל"ן. בוא סיטואציה המס, זה הזמן האדם שיעזור למוצר שלך לעבור את אותן המחיקות!

6. <span style = "font-weight: bold"> איש המקצוע ביטוחים </ span> – רצוי לעולם שיוולד נציג פוליסת ביטוח שיצפה לעסק שלך אם וכאשר הפריטים פוגעים במאוורר.

7. <span style = "font-weight: bold"> קבלן </ span> – מבצע הפרויקט הטוב נראה למשל הקשה עד מאוד לזהות, אילו מה מזמן לזמן קרובות ישמח לעשות או אולי לפרק את אותה סימלי הרווח שלך. החברה שלך צריכה מישהו שיעשה תכנונים בעת ותקציב!

8. <span style = "font-weight: bold"> משפחה וחברים תומכים </ span> – שמירה וגיבוי אצל יקיריהם ראשיים לכל קושי.

חברי צוות אנשי ניקיון אופציונליים אחרים:

9. <span style = "font-weight: bold"> איש המקצוע </ span> – מישהו שמפקח האישי

חמש. <span style = "font-weight: bold"> עוסק דירות </ span> – מישהו שישגיח המתארת את ההשקעות של העבודה


11. <span style = "font-weight: bold"> הנדימן אדיר </ span> – מישהו שידאג לדברים הילדים המוזמנים שעולים על PSD יומי.

בנייה של אנשי הניקיון אינן תתרחש בן ערב, איזה מה פעם אחת יחד, הינם יתנו לי את אותה הגיבוי והעזרה שתזדקק לחומרי ריסוס אלו על מנת ליצור את חלומות ההשקעה של העבודה בנדל"ן.