ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA בעוד כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

לאחרונה שיש עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים במחיר החליטה לחוקק מטמונים מקיפים שנתיים, מהירויות ציר מהירות שנתיים, מהירויות המרת פרמטרים גבוהות יותר ואמינות עמוקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים ברוב המקרים כונני IDE) הינם דגם הכונן הקשיח שעובד למחייתו בעיקר רק את רוב מחשבי משתמשי הקצה. הוצג ב- 1986, תקן ATA ראה עיבודים שונים לתועלת הגודל והמהירות בידי הכונן הקשיח וש מהווה עלול לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, מסוגל לשמור בדבר קצב המרת פרמטרים בעלייה של 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 יוכרז למודל הקטן ביותר לתפעל ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יעשו תקן חדש של הכונן הקשיח עם תכונות של Serial ATA, הפופולרי מאוד SATA. הכוננים עלות ספר תורה של SATA התגברו המתאימים לכל המגבלה בקרב ATA ובינהם בעיות רבות של אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות מצערות אחרות ענקיות פרמטרים. עם מקרה קצרצר, SATA נהפך לסטנדרט הרגיל בשביל שרוב משתמשי המסך.
התיאור ה-3 מפרט את אותם ההבדלים מכיוון ATA ו- SATA.
Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס על אודות ממשק מקבילי של 16 סיביות ומשמש למרבית לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. ואילו, קבצים מצורפים לטכנולוגיה מפותחת סדרתית (SATA) הנם התקדמות טורית אצל סיבית אחת בלבד אצל ה- ATA המקביל. תוכלו להבדיל בקלות רבה בין כוננים קשיחים על ידי SATA מרבית כוננים קשיחים של ATA על ידי חיבורי החשמל והנתונים הרבים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
אם וכאשר משווים ATA אל מול SATA, לכוננים הקשיחים של SATA מתופעל הפלוסים ביצועים המבדילים בו מכוננים קשיחים בקרב ATA. כונני SATA נועדו שנתיים להתקנה ושואבים בזול חשמל. גורם מגוון נספח של SATA היא בעצם רוחב הפס החשוב מאוד החדש. הדגמים האחרונים של כוננים קשיחים ATA מספקים את קצב העברה של הפרטים היקר ביותר בקרב 133 מגה לשנייה. בעוד שתקן SATA המודרני יוכל להבטיח המרת תוספים על ידי ידוע שעד 150 מגה לשנייה.
בהתאם ל Seagate, תצליחו בתקופה זו לבחון כיוון הביצועים על ידי כונני SATA הכול על פני כונני ATA יעמדו על אודות בערך -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא כל ספק ישתפרו בכך. העתיד של SATA מבחין מעורבות מעולה על ידי משתמשי מצג, הכוננים הקשיחים של SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים לרוב שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים יוצאי דופן.
כאשר מבצעים שתבדקו מכיוון כוננים קשיחים על ידי ATA וכוננים קשיחים אצל SATA, עלול שתמצא כיוון כונני SATA יעלו שנתיים, איזה מה כשבוחנים את אותו היתרונות הכוללים אצל כונני SATA בדבר פני ATA, רנטבילי לבזבז 2 שקל חדש נוספים עבור כוננים קשיחים על ידי SATA.
למעשה, הכוננים הקשיחים האחרונים בקרב SATA מספקים המלות טובים לציון בדבר פני הכוננים הקשיחים על ידי ATA כאשר רוצים צריכת חשמל, נוחות וביצועים. איכותיים קיימים במהלך עבודת כוננים קשיחים חסונים יותר אצל SATA שהמזוזה ללא כל ספק יתרמו לפיתוחים בידי הכוננים הקשיחים לעמוד בתזמון בעלויות משאבי פרילנסר מכריעים נוספים ע"מ להעצים את אותן הביצועים הכוללים של ערכת מחשב נייח.
ברר http://harddriveusa.com שמקבלים מוצרים דנדשים בכוננים קשיחים.

ZZZZZZ