A_Basic_Overview_Of_Fuel_Cell_Technology.

A_Basic_Overview_Of_Fuel_Cell_Technology.

סקירה פשוטה על ידי טכנולוגיית תאי דלק.


454

סיכום:
נמאס עבורנו מבנזין בעלות גבוה לרכב שלכם? או מודאגים מהסביבה? למשך זמן בעלים מדענים בדבר תחליף אנרגטית המקיימת הבטחות להיות שונה רק את דרכי חיינו באמצעות הקמה מחדש של מוקד הדלק למס’ מהמנועים הבסיסיים מאוד של החברה שלכם משפחתכם באנרגיה. מיכשור והיכולת ראשונית זו בעיצומה מכונה תא בנזין. תא בנזין מספק לחץ DC (זרם ישר) שאפשר לשים אשר להפעלת מנועים, אורות אם יותר מידי 10 מכשירים אלקטרוניים.

ה…


מילות מפתח:

תא נסיעות


ארגון המאמר:
נמאס לכם מבנזין בנות מעולה לרכב שלכם? או אולי מודאגים מהסביבה? לאורך החיים אנשים מדענים המתארת את אופציה אנרגטית המקיימת הבטחות להשתנות רק את שיטת חיינו בידי תיקון מקור הדלק למספר מהמנועים הבסיסיים ביותר שלכם המשפחה באנרגיה. טכנולוגיה הויזואלית מאתגרת הינה בעיצומה נקראת תא נסיעות. תא דלק מציג מתח לדלת DC (זרם ישר) שרצוי להשתמש בו להפעלת מנועים, אורות או שמא יותר מידי מספר ציוד חשמליים.

השם שלו הטכני בידי תא נסיעות מהווה פלאפון להמרת חשמל אלקטרוכימית. תא בנזין ממיר את אותה הכימיקלים מימן וחמצן למים, ובתוך באיזה אופן הנו יוצר מתח חשמלי. מכשירי אלקטרוכימיים נלווים שקיימים בשימוש בימינו ובמשך עשורים עשירים הינם הסוללה הידועה. ההבדל מכיוון סוללה פשוטה לתא נסיעות הנו בדרך זו שמרבית הכימיקלים מאוחסנים בתוך הסוללה. הסוללה בתורה הופכת את כל לחומרים כימיים לחשמל, אילו עם הזמן מהווה "הולכת ומתה" מכיוון שהכימיקלים מנוצלים ולעיתים ניתן לזרוק את אותה או להטעין את אותה.

ואז שוב פעם אלו שיש להן תא נסיעות, כימיקלים זורמים שאין להם הרף לתא אם מתופעל זרימה בידי לכימיקלים לתא; החשמל הסלולארי עובד מתא הדלק. מנועי בעירה מנוע הבנזין שורף דלקים וסוללות המירו הרבה חשמל כימית שוב לאנרגיה חשמלית מזמן החולה. יחד עם זאת, תאי בנזין חושקים להגשים אחר מספר המשימות בצורה יעילה יותר.

כל כך שעליך לעשות הוא להכניס רק את הביצוע והחומרים בתא דלק המשחררים אלקטרוניים מגז המימן ויוצרים חשמל ומוצרי הפסולת לאחר שהחשמל מותקן להפעלת טלפון חשמלי הינם את המים, שנוצרו עם המימן השלילי והחמצן. תגובה הינו בדלק מבין. תא עושה קל כדלקמן -0.7 וולט. ע"מ להעלות את אותה המתח הנ"ל לרמה סבירה, מותקן לשלב 2 תאי נסיעות נפרדים ע"מ להכין ערימת תאי נסיעות.

יחד עם זה, אי נעימות אחת עיקרית בשימוש במימן מהווה שאי אפשר לאחסן את המקום בקלות לשימוש הצרכנים. בין החלופות האחרות, זה יכול להיות גז אמיתי, פרופאן וגז מתנול. הסיבה ספר תורה למכירה תאי נסיעות הינה הפחתת הלכלוך. עלות כתיבת ספר תורה נסיעות גם רענן מאוד; 80% מצריכת הדלק בתאים כדוגמת אלו מומרת לאנרגיה שמישה כל עוד 20% בלבד עבור מנוע המונע בבנזין וכ- 30% בסך הכל לרכב חשמלי המופעל בידי סוללות.

ברור ואין מספק שתא הדלק מחזיק בהבטחה השוררת שנתיים לעתיד. עם זאת, על אודות טכנולוגיית תאי הדלק זה לקחת את אותו חלקיו של מציאת מקור ה"דלק "הנכון, שיהיה זה קל מאוד לאחסון ומסירה לצרכן, יעילות המכונית בידי תאי נסיעות והעלות לחבילה המאפשרת.