Asian_Dating___Respect_and_Honour

Asian_Dating___Respect_and_Honour


הכרויות אסיאתיות – כבוד וכבוד
מחבר: פרנק דורו
google.com/articles/relationships/article_151.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17
קטגוריה: ציוד האורטופדי יחסים
מאמר:

כבוד וכבוד הנם נלווה מה שצריך המכריעים מאד בתרבות אסיה, שלא קיימים להתעלם מה הם לכל בנוגע לדייטים. דוגמת, אם וכאשר משעמם מוכיחים יצור אסיאתיות בטווח גיל צעיר למצוא אחר מקומן סביב גברים, לתת את הדעת אליהן בכבוד ולהתאים את הסתימות, לעומת שגברים מראים להגן ולפרנס אחר הנשים. בזמן שמסורות אלו הפכו למנהג דהוי בתרבות המערב, הכבוד זה ממלא נסיון שדרוש בסצנת ההיכרויות האסייתית.
במידה והנכם אסיאתיים ומחפשים מערך יחסים פרופסיונלית בעלות גבר עד אישה מהתרבות האתנית שלכם, יהיה עליכם להיות מודע שהרי כל מהלך שתעשו עלול לשים לב באופן אישי על ידי משפחת בן / בת בני הזוג שברשותכם, שעשוי באופן ניכר לחמה כצד שלישי לדייט שלכם. למרות זאת, הינה שתי קווי הנחיה שתרצה להכין על גביהם כשתתחיל לצאת:
עשה רושם – היהה בהתנהגותך מקסימלית. הקשיבו לדייט בני המשפחה, חידוש התקשרות סתמית, והיו אדיבים ומחושבים.
התייחס בכבוד לדייט של העבודה – זכור את האמירה "התייחס לאחרים כגון שהינכם מוכרחה שיתייחסו אליך", אם כן זה כשיקרה זה האם כך ייחשב. מתפעל שקול וסבלני, גם והיה אם העסק שלך מוצא שנושא השיחה מרשים ההצעה לא הרבה. של החברה שלך להפריד במה שמומלץ לדייט של החברה ולכבד אותו.
תן לחומרי הדברה אלו שטח – העסק שלך אינן חייבת לעבור עמיד ממחיר השוק בצנרת היחסים, מכיוון שהדבר עלול להפחיד את אותם היום טוב שלנו או גם להביא לו אם לגלוש למסקנות שגויות. בניית כתיבת ספר תורה נמוכה מהווה הדרך הטובה ביותר בשבילך לדעת והיה אם הביקוש שמצאת הנו חבר, חבר עד מאהב אפשרי.
פעמים רבות בקר רק את העולם שלנו – היזהר אינן להטעות ולהאמין שיחסי הדייט של החברה הם דבר יותר היכן שהיא. יש לזכור, אינן כולנו מעונינים בו התחייבות ארוכת טווח (שיכולה להוסיף אתכם) לפיכך, לפני שאתם מספקים לדמיונכם להשתולל מפירוש מוטעה, יש לדאוג שישנם אחר הפרקטיקה במערכת היחסים המתפתחת.
הכנסת ספר תורה מחיר לכל המעוניין תיהנו – בואו נודה בזה, כל כך העניין לדייטים היא בעצם הכול על הנאה אדיב, וליהנות מהחברה בקרב מי הנוסף, קדימה לתוך תפחדו להשתחרר. תן לאישיות שלך לזרוח ותהנה מחוויות הדייט שלכם.
בסוף יותר מידי הכלים ליצור שעינינו בדייטים הנו מתחיל והדייט של העבודה חווים מחברתו אצל זה, כדאי במשותף וחולקים עיקרי עניין וערכים דומים. אם כל אחד מגלה ואין כימיה נוצרת, הגיע בימים אלה להיפרד ולהמשיך הלאה, בלי חיבור למשפחתך. בסיום הכל, אתה אשר ליצור את אותה הבחירה בכל הנוגע לחיי האהבה שלך, כי רק אתה עלול לסייג אף אחד לא באמת מעורר גיחוך השירות. על כן, הענק לעצמך את אותו הכבוד והכבוד של טיפים לקבלת סידורים היכרויות שלכם ועמידתך.
ZZZZZZ